MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzenia
AAAWydarzenie
Konkurs plastyczny "Wakacje z kolorem" II edycja
  • 03.07.2017 - 30.09.2017
  • Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Ratuszowa 4
REGULAMIN KONKURSU „WAKACJE Z KOLOREM”- II edycja


1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim.
2. Konkurs rozpoczyna się 2017-07-03 i trwać będzie do 2017-09-30.

- 2017-07-03 do 2017-08-31 składanie zgłoszeń i wykończonych prac.
- 2017-09-04 do 2017-09-25  godz.10:00 ocena prac przez internautów
- 2017-09-30 ocena prac i ogłoszenie końcowych wyników przez komisję powołaną przez organizatora.
3. Temat prac konkursowych „Wakacje z kolorem”    – antystresowe kolorowanki dla dorosłych – II edycja.


WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać osoby powyżej 14 roku życia.
2. Prace konkursowe należy złożyć w Wypożyczalni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warmińskim

- prace konkursowe to zestaw 3 sztuk kart do kolorowania
- prace kolorować można  kredkami, długopisami żelowymi, farbkami.
3. Warunkiem przystąpienia jest wypełnienie zgłoszenia do konkursu i złożenie go w Wypożyczalni dla Dorosłych .
4. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem.
5. Przy oddawaniu pokolorowanych prac uczestnik musi sam wskazać jedną z trzech prac do umieszczenia jej na Facebooku .
6. Dane osobowe pozyskane od uczestników wykorzystane będą tylko na potrzeby biblioteki w ramach promocji na stronie internetowej biblioteki i na Facebooku a nie udostępniane osobom i podmiotom trzecim.  Wizerunek uczestników wykorzystany będzie tylko na potrzeby biblioteki w ramach konkursu.


WYNIKI KONKURSU

1. Pierwsza niezależna ocena to ocena internautów poprzez kliknięcie na daną pracę poprzez „lubię”.
2. Jury powołane przez organizatora wyłoni laureatów konkursu, gdzie kryterium oceny to estetyka pracy i jej oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez ogłoszenie ich na stronie internetowej biblioteki i na Facebooku.
4. Decyzja jury w sprawie laureatów jest ostateczna.
5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody oraz na ich równowartość pieniężną.
                               Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera
                                 Konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego
NAGRODY

1. Pierwszą nagrodą jest duży zestaw kredek akwarelowych (ocena komisji).
2. Pierwszą nagrodą jest książka do kolorowania (ocena internautów).
3. Dodatkowo ufundowane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce (ocena komisji) w postaci zestawów kredek do kolorowania lub długopisów żelowych.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przekazując prace na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję prac na stronie internetowej i Facebooku oraz na wystawie zorganizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
2. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Regulamin niniejszego konkursu dostępy będzie na stronie internetowej oraz w Wypożyczalni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warmińskim.
4. W przypadku małej ilości chętnych organizator zastrzega sobie prawo do jego odwołania .


Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera
 Konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego
Dołączone pliki:
    powrót