MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAWydarzenie
Jan Bułhak – Zamek w Lidzbarku Warmińskim, Warmia i Mazury 1945-1946
  • 15.03.2018
  • Miejsce wydarzenia: Zamek Biskupów Warmińskich
Jan Bułhak – Zamek w Lidzbarku Warmińskim, Warmia i Mazury 1945-1946. Z cyklu: Z archiwum fotografii MWiM w Olsztynie

Jan Bułhak (1876-1950), jeden z najwybitniejszych polskich fotografików, zwany „Ojcem polskiej fotografii”, po wojnie fotografował t.zw. Ziemie Odzyskane, m.in. Warmię i Mazury. W archiwum MWiM znajduje się zespół fotografii wykonanych tuż po wojnie, kiedy Jan Bułhak początkowo z synem Januszem, następnie z Mieczysławem Orłowiczem wędrował i wykonywał dokumentację fotograficzną ziem przyłączonych do Polski. Wiele z powstałych wówczas fotografii poza walorem dokumentacyjnym czasu tuż po wojnie, gruzów, nowych osadników, zachowało klimat nurtu bułhakowskiej fotografii ojczystej.
Na wystawie zaprezentowane zostaną zdjęcia zamku i miasta Lidzbark Warmiński, ale także innych miast, miasteczek Warmii i Mazur.
Zbiór jest darem Ireny Grabowskiej, żony fotografa Zbigniewa Grabowskiego.

Kurator: Małgorzata Jackiewicz-Garniec, współpraca: Elżbieta Tomczonek, Archiwum MWiM w Olsztynie

Galeria na Poddaszu, Zamek w Lidzbarku Warmińskim,
15 marca - 27 maja 2018
Dołączone pliki:
    powrót