MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAWycieczki

IGNALIN – GÓRA NAPOLEONA Wieś pomiędzy 1333 a 1342 rokiem założył warmiński wójt Henryk Luter, jednocześnie fundator kościoła parafialnego, który zbudowano w 2 połowie XIV w. Obecna świątynia to późnobarokowa budowla, wzniesiona w latach 1783-1785, poświęcona przez biskupa Ignacego Krasickiego w 1786r...

STOCZEK KLASZTORNY Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Stoczku Klasztornym wybudowano jako wotum dziękczynne biskupa Mikołaja Szyszkowskiego po zakończeniu wojen ze Szwecją. Obiekt w formie rotundy powstał w latach 1639–1641. Opiekę nad świątynią biskup Szyszkowski powierzył sprowadzonym z Barczewa bernardynom...