MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAInterpelacje, zapytania i wnioski Radnych Rady Miejskiej

INTERPELACJE, ZAPYTANIA I WNIOSKI RADNYCH

KADENCJA 2018 - 2023

 

Wnioski z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 30 lipca 2020 roku

 

Radna Iwona Łagocka

Interpelacja dotycząca realizacji Budżetu Obywatelskiego

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie zmiany organizacji ruchu ul. Bema

Odpowiedź

Wnioski z posiedzenia komisji

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

 

Radny Krzysztof Rosiński

Interpelacja międzysesyjna dotyczaca placu zabaw na ul. Lipowej i bulwarze

Odpowiedź

 

Wnioski z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2020 roku

 

Radny Wojciech Korzeniewski

Interpelacje

Odpowiedź

 

Interpelacje z XXIII sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 maja 2020 roku

 

Radny Marek Grzmiączka

Interpelacja dot. uporządkowania otoczenia wokół śmietnika położonego pomiędzy budynkami mieszkalnymi położonymi przy ulicy Wiejskiej 33 i 35 oraz doprowadzenia do stanu używalności i estetyki posesji przy wymienionych zabudowaniach

Odpowiedź cz.1

Odpowiedź cz.2

 

Radny Andrzej Dryzelenko

Interpelacja międzysesyjna dotycząca dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Legionów

Odpowiedź

 

Wnioski z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2020 roku

Odpowiedź

Odpowiedź

Interpelacje z XVIII sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 stycznia 2020 roku

Radny Wojciech Korzeniewski

Wnioski z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2020 roku

Odpowiedź

Radny Andrzej Dryzelenko

Interpelacja w sprawie zabudowy studzienki i chodnika przy bloku na ul. Szwoleżerów 10

Odpowiedź

Wnioski z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019 roku 

Odpowiedź

Odpowiedź

Interpelacje z XVII sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 grudnia 2019 roku

Radny Wojciech Korzeniewski

Interpelacja dotycząca informacji o głosowaniu na Budżet Obywatelski

Odpowiedź

Radny Marek Olszewski

Zapytanie dot. nagród finansowych przekazanych pracownikom lidzbarskich szkół i przedszkoli

Odpowiedź

Interpelacje z XVI sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 2019 roku

Radny Adnrzej Dryzelenko

Interpelacja w sprawie sterylizacji psa

Odpowiedź

Radna Agnieszka Serwach

Interpelacja w sprawie uzyska informacji dot. remontu ulicy Dąbrowskiego

Odpowiedź

Radny Wojciech Korzeniewski

Wnioski z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2019 roku

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie uzyskania informacji na temat projektu złożonego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie uzyskania informacji na temat projektu złożonego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019

Odpowiedź

Interpelacja dot. informacji finansowych związanych ze strajkiem nauczycieli

Odpowiedź

Radny Andrzej Dryzelenko

Interpelacja w sprawie naprawy lampy ulicznej przy ul. Szwoleżerów

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni drogi przy wjeździe na parking przy ul. Legionów

Wniosek miedzysesyjny dot. ustawienia znaku ograniczenia prędkości przy ul. Legionów

Odpowiedź

 

Interpelacje z XV sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 23 października 2019 roku

 

Radny Andrzej Dryzelenko

Interpelacja dotyczącza budowy progu zwalniającego przy ul. Legionów

Odpowiedź

 

Radny Tomasz Naumczyk

Interpelacja w sprawie zagospodarowania podwórka przy ul. Wyszyńskiego 24

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie zakupu i ustawienia zabawki na placu zabaw przy ul. Konarskiego

Odpowiedź

Interpelacja dot. uwzględnienia w planach robót inwestycyjnych na 2020 rok budowy chodnika przy ul. Smolnej

Odpowiedź

 

Radny Andrzej Kabała

Interpelacja dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpowiedź

 

 

 Interpelacje z XIV sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 11 września 2019 roku

Radny Andrzej Dryzelenko

 

Interpelacja dotycząca remontu chodnika ul. 11-go Listopada

Odpowiedź

Interpelacja dotyczaca przycinki konarów i wykoszenia trawy przy ul. Legionów

Interpelacja dotycząca nawierzchni drogi przy bloku Legionów 1C/Szwoleżerów 4

Odpowiedź

Interpelacje z XI sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 8 lipca 2019 roku

 

Radny Andrzej Dryzelenko

Wniosek dot. budowy schodów/zejścia przy ul. Wodnej

Odpowiedź

Wniosek dotyczący przycinki drzew i wykoszeniu trawy ul. Legionów, Piłsudskiego

Radny Tomasz Naumczyk

Interpelacja w sprawie wykoszenia i utrzymania porządku ul. Olsztyńska, ul. Konarskiego

Odpowiedź

Odpowiedź

 

Interpelacje z X sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 14 czerwca 2019 roku

Radny Andrzej Dryzelenko

Interpelcajca międzysesyjna dot. przycinki gałęzi na ścieżce pieszo-rowerowej na bulwarze

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie zakupu dodatkowych stojaków rowerowych nad Jeziorem Wielochowskim

Odpowiedź

Radny Piotr Pasternak

Interpelacja dot. daty rozpoczęcia remontu drogi dojazdowej ul. Poniatowskiego 23

Odpowiedź

 

Interpelacje z IX sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 maja 2019 roku

Radby Andrzej Kabała

Zapytanie dot. zieleni przy budynku oranżerii

Odpowiedź

Odpowiedź

Zapytanie dot. wodospadu przy oranżerii

Odpowiedź

Zapytanie dot. deklaracji w sprawie odpadów komunalnych

Odpowiedź

Radny Andrzej Dryzelenko

Interpelacja dot. zjazdów dla wóżków i wózków inwalidzkich, dolina Symsarny

Odpowiedź

Interpelacja dot. zabudowy śmietnika, ul. Legionów

Odpowiedź

Radny Tomasz Naumczyk

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia odpadów z oczyszczalni ścieków, ul. Kanałowa

Odpowiedź

Radna Iwona Łagocka

Interpelacja w sprawie podania terminu wykonania zjazdów z polbruku, ul. Przystaniowa

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

Wniosek z Komisji Rady Miejskiej, wykoszenie skweru ul. Bema

Odpowiedź

Wniosek z Komisji Rady Miejskiej o wykoszenie poboczy ul. Ornecka

Odpowiedź

 
 
Inretpelacje z VII sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 kwietnia 2019 roku
 
Radny Marek Olszewski
 
 
 
Radna Agnieszka Serwach, radny Andrzej Dryzelenko
 
 
 
 
Inretpelacje z VI sesji Rady Miesjskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 2019 roku
 
Radny Andrzej Kędzierski
 
 
 
Radna Iwona Łagocka
 
 
 
 
 
Radna Agnieszka Serwach
 
 
 
 
 
Radny Krzysztof Rosiński
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radny Marek Olszewski
 
 
 
Radna Iwona Łagocka
 
Interpelacja w sprawie uzdrowiska
 
 
Odpowiedź na pismo znak RDW-E/DM/5313/448/19 z dn. 18.03.2019 r.
 
 
 
Radny Krzysztof Rosiński
 
Wniosek w sprawie wymiany nawierzchni parkingowych przy ul. Świętochowskiego 14 i ul. Lipowej 11
 
 
Radny Andrzej Kabała
 
Wniosek w srawie uporządkowania terenu pomiędzy ul. Warmińską a Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych
 
 
Radny Andrzej Kędzierski
 
Wniosek w sprawie przeprowadzenia przycinki sanitarnej drzew na terenie miasta
 
 
 
 
Radna Iwona Łagocka
 
 
 
 
 
 
 
 
Radny Andrzej Dryzelenko
 
 
 
 
 
Interpelacje z IV sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 16 stycznia 2019 roku
 
Radna Iwona Łagocka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radny Tomasz Naumczyk
 
 
 
Radny Wojciech Korzeniewski
 
 
 
Radny Krzysztof Rosiński
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpelacje z II sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 4 grudnia 2018 roku
 
Radna Iwona Łagocka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radny Andrzej Dryzelenko
 
 
 
 
 
 
 
Radny Krzysztof Rosiński
 
 
 
 
 
Radny Tomasz Naumczyk
 
 
 ________________________________________________________________________________________

Kadencja 2014 - 2018

Wnioski z obrad Komisji Rady Miejskiej odbytych
w dniu 24 września 2018 r. i LX Sesji Rady Miejskiej odbytej
w dniu 26 września 2018 r.

1. Radna Agnieszka Serwach zgłosiła wniosek w imieniu mieszkańców ulic Pułaskiego i Wybickiego w sprawie zwrócenia uwagi firmom prowadzącym budowę o uporządkowanie terenu, szczególnie o umożliwienie dojazdu i dojścia do swoich posesji mieszkańcom tych ulic. Odpowiedź                                                           

2. Radna Dorota Michalak zgłosiła następujące wnioski w sprawie:

- wystosowania pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Rejon w Lidzbarku Warmińskim ul. Olsztyńska 12 w sprawie naniesienia poprawek (w trybie pilnym) w planie budowy ronda przy ul. Orła Białego – Wyszyńskiego. Samochody ciężarowe mają problem z przejazdem przez rondo przez co niszczą krawężniki i trawnik. Odpowiedź

- wykonania obudowy śmietników przy następujących ulicach: ul. Plac Wolności od strony ul. Milewicza, ul. Kresowej, ul. Reja-Krucza. Odpowiedź

Wnioski i interpelacje z obrad LVII Sesji Rady Miejskiej
odbytej w dniu 11 lipca 2018 r.

1. Radny Józef Kurto zgłosił następujące interpelacje w sprawie:

- lokalizacji i usunięcia wycieku lepiku na chodniku i ścieżce rowerowej między budynkami przy ul. Kromera 10 i 11, Odpowiedź

- zgłosił w imieniu mieszkańców ul. Powstańców Warszawy i ul. Hożej interpelacje
w sprawie wykonania zabudowy pojemników na śmieci zlokalizowanych między
ul. Powstańców Warszawy i ul. Hożą Odpowiedź

2. Radna Agnieszka Serwach zgłosiła interpelację w  sprawie  wystosowania  pisma do   zarządcy    drogi   z   Wielochowa   do   Koniewa   o   wycięcie   krzewów, tak  by zapewnić widoczność    znaków     drogowych. Obecnie   znaki   są   niewidoczne, co   stwarza zagrożenie na drodze. Odpowiedź

3. Pan P.  zgłosił  wniosek  w  swojej   sprawie  dotyczącej  toczącego  się postępowania w Sądzie. Odpowiedź

 

Wnioski i interpelacje  z  obrad LV Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 20  czerwca 2018 r.

1. Radna Agnieszka Serwach zgłosiła interpelację w sprawie wycięcia starych, suchych drzew znajdujących się przy ul. Dąbrowskiego 22c i 11b lub przycięcie ich suchych konarów. Drzewa stwarzają zagrożenie życia i bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w ich pobliżu. Drzewa te usytuowane są przy głównej drodze, po której uczęszcza wielu spacerowiczów, rowerzystów, biegaczy oraz przejeżdża mnóstwo samochodów. Przy domu weselnym „Perła Warmii” co weekend odbywają się imprezy, parkowane są tam samochody oraz przebywa wielu ludzi. Przy większym natężeniu wiatru suche konary mogą spowodować nie tylko zniszczenia ale może dojść do narażenia życia i zdrowia ludzi. Odpowiedź

2. Radny Marek Grzmiączka zgłosił ponownie wnioski w sprawie:

- na sesji, która miała miejsce w dniu 18.04.2016 r., na wniosek mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ulicy Prostej 11 i 13, złożyłem interpelację w sprawie właściwego zagospodarowania trawniczka, umiejscowionego od czoła fasady budynku przy ulicy Prostej 13. Wskazany placyk zieleni jest wydeptany przez właścicieli zwierząt domowych i na wskroś zanieczyszczony odchodami. Jednocześnie stwarza wrażenie niechlujstwa gospodarzy budynku i rzutuje na estetykę otoczenia. Zasugerowałem instalację niskiego ogrodzenia skwerku
z jednoczesnym dosianiem trawy lub poprzez nasadzenie roślin niskopiennych. Zgodnie z moimi oczekiwaniami, Urząd Miasta Lidzbark Warmiński dopełnił
formalności i wystąpił z moją prośbą do Zarządu Dróg Powiatowych, który jest zarządcą wskazanego terenu przy ulicy Prostej 13. W odpowiedzi, Zarząd Dróg Powiatowych poinformował, że wykonanie, wymienionych w interpelacji prac nie jest obowiązkiem zarządcy drogi. Jednocześnie podkreślił, że drobne prace ogrodnicze, we własnym zakresie może wykonać zainteresowana strona, zgłaszająca problem.

Taka odpowiedź wywołała niezadowolenie mieszkańców budynku, czego dali wyraz na kolejnym spotkaniu ze mną. Ponowili prośbę o zainteresowanie się sprawą i pomoc w uporządkowaniu terenu. Zasugerowali, że w ubiegłych latach, bez żadnego nacisku, właściwe służby opiekowały się otoczeniem budynku. Reasumując, ponownie wnioskuję o pomoc w załatwieniu sprawy. Odpowiedź

- ponadto, informuję, że pomimo wysłania stosownego pisma przez Urząd Miejski Lidzbark Warmiński, w dalszym ciągu nie uzyskaliśmy od Zarządu Dróg Powiatowych (pozytywnej lub negatywnej) odpowiedzi na kolejne punkty mojej interpelacji, zgłoszonej na sesji w dniu 18.04.2016 r. Poniżej przypominam  treść:

1) Uwzględniając inicjatywę mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ulicy Prostej 11 i 13, składam interpelację w sprawie umieszczenia progu (progów) spowalniających na odcinku jezdni pomiędzy ulicami Mickiewicza i Kasprowicza.

Na wymienionym odcinku jezdni, kierowcy nagminnie nie dostosowują prędkości pojazdów do wymagań przepisów ruchu drogowego. Niejednokrotnie zaistniały sytuacje, które mogły doprowadzić do tragicznych w skutkach kolizji i stwarzały niebezpieczeństwo dla beztroskich dzieci. Dotyczyło to włączających się do ruchu pojazdów z ulic Mickiewicza, Kasprowicza, Milewicza i pobliskiego podwórka. Częstokroć, w godzinach nocnych, kierowcy zwielokrotniają dopuszczalną prędkość, zakłócając ciszę nocną.  Odpowiedź, Odpowiedź

2) Z inicjatywy mieszkańców ulicy Wiejskiej składam interpelację w zakresie umieszczenia progów spowalniających na ulicy Kąpielowej (wjazd od strony ulicy Wiejskiej). Duża ilość wzniesień i zakrętów stwarza niebezpieczne pokusy do ścigania się młodych kierowców pojazdów i rowerzystów. Nierzadko dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, zagrażających zdrowiu
i życiu. Odpowiedź

3. Radna Wioletta Jaskólska zgłosiła interpelację w sprawie przeprowadzania przez Straż Miejska systematycznych patroli w porze wieczorowej terenu położonego przy ul. Leśnej w kierunku parku nad Symsarną (w celu utrzymania czystości i porządku – w późnych godzinach wieczornych na tym terenie zbiera się młodzież i zakłóca mieszkańcom spokój). Odpowiedź

4. Radny Adam Brodowski zgłosił interpelację w sprawie montażu wiaty śmietnikowej zlokalizowanej na wysokości bloku przy ul. Astronomów 17 i 19 w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw. Odpowiedź Odpowiedź ,

Wnioski i interpelacje Radnych:

1. Pisma Radnego Przemysława Moroza

Pismo 1, Odpowiedź

Pismo 2, Odpowiedź

2. Pismo Radnego Andrzeja Dryzelenki

Pismo  Odpowiedź

3. Pismo Radnej Iwony Łagockiej

Pismo

Wnioski z obrad Komisji Rady Miejskiej odbytych
w dniu 25 maja 2018 r. i LIV Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 maja 2018 r.

1. Radna Agnieszka Serwach zgłosiła wniosek w imieniu mieszkańców korzystających z placu zabaw przy ul. Lipowej w sprawie wyrównania terenu, szczególnie pod huśtawkami, wymianę ławeczek (bardzo zniszczone), odnowienie starych urządzeń do zabawy oraz ich naprawę. Ponadto zwróciła się z prośbą o naprawienie bramki w ogrodzeniu. Mieszkańcy proszą o rozliczenie kosztów z budżetu obywatelskiego przeznaczonych i poniesionych na odnowienie tego placu zabaw. Odpowiedź

2. Radny Adam Brodowski zgłosił ponownie wniosek - w związku ze zgłoszoną przez Grupę Radnych inicjatywą utworzenia siłowni zewnętrznej na ul. Astronomów przy sklepie GAMA (pismo z dnia 12-07-2017r.) oraz chęcią urządzenia tam również kompleksu rekreacyjnego-sportowego (boiska do siatkówki, siatkówki plażowej, koszykówki, badmintona, plac zabaw dla małych dzieci, miejsce odpoczynku, ławeczki, stojaki na rowery itp.) i idącym z tym w parze zgłoszonym przez nas wnioskiem o dokonanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu, stawiam w imieniu grupy inicjatywnej pytanie: Na jakim etapie realizacji jest sprawa, której wniosek dotyczy? Odpowiedź

3. Radny Wojciech Korzeniewski zgłosił wniosek w sprawie naprawy ławek położonych przy drodze ul. Kromera (chodzi o oczyszczenie, naprawienie i pomalowanie ławek, ponieważ są bardzo zniszczone). Odpowiedź

4. Radny Tomasz Naumczyk zgłosił wniosek w sprawie wystosowania pisma do PKP w sprawie systematycznego koszenia trawy przy bloku na ul. Olsztyńskiej 9. odpowiedź Odpowiedź

5. Radny Andrzej Dryzelenko zgłosił wniosek w sprawie wykoszenia trawy
i uporządkowania terenu położonego na odcinku zakrętu na bulwarze (od schodów Spółdzielni Inwalidów do siłowni zewnętrznej na bulwarze). Odpowiedź

Wnioski i interpelacje zgłoszone przez radnych:

1. Radny Przemysław Moroz Pismo Odpowiedź

Wnioski i interpelacje  z  obrad LIII Sesji Rady Miejskiej
odbytej w dniu 18 kwietnia 2018 r.

1. Radny Marek Grzmiączka zgłosił następujące interpelacje w sprawie:

- uwzględniając inicjatywę mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ulicy Prostej 11 i 13, składam interpelację w sprawie umieszczenia progu (progów) spowalniających na odcinku jezdni pomiędzy ulicami Mickiewicza i Kasprowicza.
Na wymienionym odcinku jezdni, kierowcy nagminnie nie dostosowują prędkości pojazdów do wymagań przepisów ruchu drogowego. Niejednokrotnie zaistniały sytuacje, które mogły doprowadzić do tragicznych w skutkach kolizji i stwarzały niebezpieczeństwo dla beztroskich dzieci. Dotyczyło to włączających się do ruchu pojazdów z ulic Mickiewicza, Kasprowicza, Milewicza i pobliskiego podwórka. Częstokroć, w godzinach nocnych, kierowcy zwielokrotniają dopuszczalną prędkość, zakłócając ciszę nocną. Odpowiedź

- uwzględniając  inicjatywę mieszkańców wyżej wymienionej Wspólnoty Mieszkaniowej składam interpelację w sprawie właściwego zagospodarowania trawniczka, umiejscowionego od czoła fasady budynku przy ulicy Prostej 1. Wskazany placyk zieleni jest wydeptany przez właścicieli zwierząt domowych i na wskroś zanieczyszczony fekaliami. Jednocześnie stwarza wrażenie niechlujstwa gospodarzy budynku i rzutuje na estetykę otoczenia. Problem można rozwiązać poprzez instalację niskiego ogrodzenia skwerku z jednoczesnym dosianiem trawy lub poprzez nasadzenie roślin niskopiennych, Odpowiedź,  Odpowiedź

- z inicjatywy własnej i mieszkańców ulicy Wiejskiej składam interpelację w zakresie umieszczenia progów spowalniających na ulicy Kąpielowej (wjazd od strony ulicy Wiejskiej). Duża ilość wzniesień i zakrętów stwarza niebezpieczne pokusy do ścigania się młodych kierowców pojazdów i rowerzystów. Nierzadko dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, zagrażających zdrowiu i życiu. Odpowiedź

2. Radny Tomasz Naumczyk zgłosił następującą interpelację i wniosek w sprawie:

- uzyskania z Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych w Lidzbarku Warmińskim informacji o terminie aktualizacji ksiąg wieczystych nieruchomości położonych przy ulicach objętych ustawą dekomunizacyjną, Odpowiedź

- braku oświetlenia ulicznego  przy schodach położonych pomiędzy ul. Dantyszka
i ul. Kościuszki

3. Radna Dorota Michalak zgłosiła wniosek w sprawie stałego nadzoru utrzymania porządku terenu dzierżawionego przez Warmiński Auto-Moto Klub przy ul. Wrzosowej w Lidzbarku Warmińskim.

Wnioski i interpelacje zgłoszone przez Radnych:

1. Radny Andrzej Dryzelenko:

Pismo 1

Pismo 2

Pismo 3 

Odpowiedź 1, Odpowiedź 2, Odpowiedź 3

Interpelacje z obrad LI Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 21 marca 2018 r.

1. Radny Marek Grzmiączka zgłosił uwzględniając inicjatywę grupy mieszkańców, interpelację w sprawie udzielenia pomocy w zakresie zmiany oznakowania kierunkowego na skrzyżowaniu ulic Wiejska i Olsztyńska w Lidzbarku Warmińskim. Zmiana oznakowania dotyczy uzupełnienia kierunku „PASŁĘK” na istniejącym drogowskazie E-3, zlokalizowanym na skrzyżowaniu ulic Olsztyńska – Wiejska w Lidzbarku Warmińskim (ciąg drogi wojewódzkiej nr 513). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, na drogowskazach E-3 winna być podana nazwa miejscowości docelowej do której prowadzi droga wojewódzka. Dotychczasowy brak nazwy „PASŁĘK” na przedmiotowym drogowskazie skutkuje serią pomyłek zamiejscowych kierowców, którym zdarza się obrać niewłaściwy kurs jazdy. W omawianym przypadku, często ciężkie pojazdy, kierują się w stronę Pilnika, w którym wąska droga wręcz uniemożliwia dokonanie manewru nawrotu. Odpowiedź  Odpowiedź

2. Radna Dorota Michalak zgłosiła wniosek w sprawie ponaglenia do uporządkowania terenu dzierżawionego przez Auto - Moto Klub przy ul. Wrzosowej w Lidzbarku Warmińskim i skierowania do Straży Miejskiej w celu dokonania kontroli terenu i ewentualnego zastosowania środków karnych wobec dzierżawcy. Od złożenia pierwszego wniosku w przedmiotowej sprawie na dzierżawionym terenie opony, które były widoczne w dokumentacji fotograficznej zostały wrzucone do rozlewiska wodnego utworzonego przez bobry. Odpowiedź

3. Radny Wojciech Korzeniewski zgłosił wniosek w sprawie udrożnienia rury przepływowej na stawkach przy Lidzbarskim Domu Kultury. Odpowiedź

Wnioski i interpelacje zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej:

1. Radny Piotr Pasternak Odpowiedź Pismo

2. Radny Damian Karddymowicz Odpowiedź Pismo

3. Radny Przemysław Moroz Pismo1, Odpowiedź1, Pismo2, Odpowiedź2, Odpowedź3, Pismo3

Wnioski i interpelacje  z  obrad L Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 lutego 2018 r

1. Radny Piotr Pasternak zgłosił ponownie interpelację w sprawie wystosowania kolejnego pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg w Kętrzynie dotyczącego terminu wykonania remontu schodów położonych przy
ul. Olsztyńskiej – Gdańskiej (kiedy zostanie przeprowadzony ww. remont schodów). Odpowiedź

2. Radny Józef Kurto zgłosił interpelację w sprawie przestawienia pojemników
na śmieci i odzież używaną z wjazdu w drogę osiedlową do budynku mieszkalnego przy ul. Astronomów 39 A w celu poprawienia bezpieczeństwa wyjeżdzających samochodów oraz dzieci przechodzących przez „pasy” z placu zabaw. Odpowiedź

3. Radny Andrzej Kabała zgłosił w imieniu mieszkańca miasta wniosek (z dyżuru radnych) w sprawie wykonania remontu nawierzchni ul. Grabowskiego na odcinku Grabowskiego 1-6-10-14-11 –garaże,

- wymiana nawierzchni bitumicznej,

- budowa miejsc postojowych wzdłuż  budynku nr 10,

- wymiana nawierzchni trelinkowej i z płyt betonowych na kostkę typu polbruk.

Ww.  nawierzchnia jest w złym stanie technicznym i doraźne remonty oraz naprawy nie przynoszą zamierzonych efektów.  Odpowiedź

4. Radny Tomasz Naumczyk zgłosił wniosek w sprawie zakupu i montażu tabliczek
z nazwami ulic na os. Zydląg. Odpowiedź

Wnioski i interpelacje Radnych Rady Miejskiej

1. Radny Andrezj Dryzelenko - pismo z 23.02.2018 r. Pismo, Odpowiedź

2. Radny Piotr Pastrenak - pismo z 26.02.2018 r. Pismo, Odpowiedź

Wnioski i interpelacje z obrad Komisji Rady Miejskiej odbytych
w dniu 15 stycznia 2018 r. i XLVIII Sesji Rady Miejskiej odbytej
w dniu 17 stycznia 2018 r.

1. Radny Józef Kurto zgłosił następujące wnioski w sprawie:

- zlikwidowania znaku drogowego ograniczającego tonaż pojazdów do 12 t
na ul. Polnej od wjazdu do Firmy Wenglorz do Kościoła, ze względu na to, że droga osiedlowa po przebudowie nie jest przystosowana do poruszania się pojazdów
o dużym tonażu. Odpowiedź,

2. Radna Dorota Michalak zgłosiła następujące wnioski w sprawie:

- wystosowania pisma do Prezesa Warmińskiego Auto - Moto Klubu przy
ul. Wrzosowej w Lidzbarku Warmińskim w którym należy zwrócić mu uwagę na fakt nie wywiązywania się z warunków umowy dzierżawy tj. nie utrzymywania porządku na dzierżawionym terenie, odpowiedź

- podjęcia czynności w kierunku rewitalizacji garaży przy ul. Dębowej prace z tym związane należy zakończyć do czerwca tego roku. Odpowiedź

3. Radny Andrzej Kabała zgłosił interpelację w sprawie postępu prac związanych
z przejęciem byłej kotłowni położonej przy ul. Grabowskiego i jakie są plany związane z tą kotłownią. Odpowiedź

4. Radna Agnieszka Serwach zgłosiła wniosek w sprawie interpretacji prawnej
na temat wcześniej złożonego pisma dotyczącego wyjaśnienia czy mogą
być składane wnioski o sfinansowanie projektów z Budżetu Obywatelskiego, które miałyby być realizowane na terenie administrowanym przez Starostwo Powiatowe (stwierdziła, że dotyczyć miałyby mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego). Odpowiedź

 

Wnioski i interpelacje Radnych Rady Miejskiej

1. Radny Adam Brodowski - pismo z 15 stycznia 2018 r. Odpowiedź Pismo

2. Radny Andrzej Dryzelenko - pismo z 10 stycznia 2018 r. Odpowiedź Pismo

3. Radny Damian Kardymowicz - pismo z 22 stycznia 2018 r. Pismo  Odpowiedź

4. Radny Damian Kardymowicz - pismo z 25 stycznia 2018 r. Odpowiedź, Pismo

 

Interpelacje z obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej odbytej
w dniu 20 grudnia 2017 r.

1. Radna Agnieszka Serwach zgłosiła interpelację w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Dąbrowskiego od Nr 2, 4, 6 w kierunku ulicy Majowej (należy załatać dziury
w drodze). Mieszkańcy narzekają na bardzo zły stan nawierzchni ulicy, co stwarza niebezpieczeństwo na drodze i utrudnia bezpieczne poruszanie się. Odpowiedź Odpowiedź 

2. Radny Marek Grzmiączka zgłosił interpelacje w sprawie:

- ul. Wiejska 77, 79 -  wycięcie niebezpiecznych lip, drzewa chore, prawie opierają się na drutach energetycznych. W mieszkaniach ciemno, korony drzew całkowicie zasłaniają okna. W budynku mieszka 8 rodzin, z tego tylko dwa mieszkania własnościowe. Brak dbałości Miasta o mieszkańców. Na klatce schodowej odpadające tynki i niebezpieczne drewniane schody. Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź 

- ul. Wiejska 65 -  nieznany status własności domu. Odpadające tynki, wilgoć,
na zewnątrz uszkodzone rynny. Grzyb na ścianach u sąsiadów. Uporządkować  status własności. Odpowiedź

- grupa mieszkańców  prosi o rozważenie możliwości podłączenia ul. Wiejskiej
do miejskiej sieci ciepłowniczej. Mieszkańcy, po ostatnich kontrolach przeprowadzonych przez straż miejską, doszli do takiego, przyjaznego
im rozwiązania. W budynku przy ul. Wiejskiej 77, 79 starsi ludzie zmuszeni
są do dźwigania opału na drugie i trzecie piętro. Odpowiedź    

- na jakim etapie pozostaje rozpatrzenie sprawy mieszkaniowej Pani J.
z ulicy Słowackiego? Jak postępują prace nad przejęciem budynku przez miasto
i przydzieleniem jej mieszkania socjalnego? Odpowiedź

- jak wygląda sprawa bezdomnego, mieszkającego w altance - Pana Z. O.,
który składał wniosek o jakikolwiek lokal socjalny. Odpowiedź 

3. Radny Andrzej Kędzierski Przewodniczący Rady zgłosił interpelację w sprawie podania uzasadnienia przez Komisję ds. Zmian Organizacji Ruchu w sprawie negatywnego zaopiniowania wniosku dotyczącego zmiany organizacji ruchu
na skrzyżowaniu ulicy Krasickiego z ulicami Grunwaldzką i Szkolną wprowadzić pierwszeństwo ulicy Krasickiego. Odpowiedź Odpowiedź

Wnioski i interpelacje z obrad Komisji Rady Miejskiej odbytych w dniu
27 listopada 2017 r. i XLVI Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu
29 listopada 2017 r.

1. Radny Józef Kurto zgłosił następujące wnioski w sprawie:

- odwodnienia wjazdu przy bloku mieszkalnym położonym przy
ul. Astronomów 25, ponieważ po wykonaniu nowej drogi i chodnika niweleta terenu została znacznie podwyższona przez co na całej szerokości drogi stoi kałuża długości 6-8 m, Odpowiedź

- zgłosił wniosek w imieniu mieszkańców ul. Astronomów 35-37
w sprawie uporządkowania terenu przy bloku mieszkalnym położonym przy ul. Astronomów 35 (w związku z budową nowego chodnika należy naprawić mocowanie drzewek, zeskosować skarpy w kierunku nowego chodnika). Odpowiedź

2. Radny Tomasz Naumczyk zgłosił wniosek w sprawie ochrony drzew posadzonych podczas prac na bulwarze przy rzece Łynie (młode nasadzenia drzew są obgryzane przez bobry). Odpowiedź

3. Radny Andrzej Kędzierski Przewodniczący Rady i Radny Piotr Pasternak zgłosili wniosek w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Olsztyńskiej (park im. Ireny Kwinto – ul. Gdańska). Odpowiedź  Odpowiedź.

4. Radny Wojciech Korzeniewski zgłosił wnioski w następujących sprawach:

- zwrócił się z zapytaniem do pkt 2 sprawozdania Burmistrza w sprawie podania rodzaju, ilości i ceny jednostkowej za zakupione gadżety na potrzeby promocji projektu pn.: „Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim”, Odpowiedź

- usunięcia drewnianego słupa oświetleniowego położonego przy parkingu Lidzbarskiego Domu Kultury (słup stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców miasta). Odpowiedź

Wnioski i interpelacje złożone przez Radnych:

1. Radna Iwona Łagocka zwróciła się o uporządkowanie chopdnika na ulicy Wiejskiej przy kościele. Pismo  Odpowiedź  Odpowiedź

2. Radny Andrzej Kabała zglosił pismo dotyczące doświetlenia przejśc dla pieszych na ulicy Bartoszyckiej Pismo; oraz ulicy Wiejskiej. Pismo odpowiedź

Wnioski z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, które odbyły się w dniu
23 października 2017 roku oraz wnioski i interpelacje  z  obrad XLIV
Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu  25 października 2017 roku.

1. Radny Józef Kurto zgłosił następujące wnioski w sprawie:

- utwardzenia placu za budynkiem przy ul. Kasprowicza 10 (dawny „Rybol”) dzięki temu pozyska się dodatkowe miejsca parkingowe, Odpowiedź

- przeanalizowania możliwości zamontowania monitoringu na ul. Astronomów. Odpowiedź

2. Radna Dorota Michalak zgłosiła następujące wnioski w sprawie:

- przycięcia iglaka rosnącego przy wyjeździe z parkingu Urzędu Miejskiego
(ze względu na bezpieczeństwo), Odpowiedź

- wykonania przejścia  dla pieszych przystosowanego dla osób niepełnosprawnych
z terenu nowego parkingu miejskiego przy ul. Krasickiego  na teren cmentarza komunalnego na wprost alejki (chodzi o połączenie wybrukowanej alejki
na cmentarzu z nowym parkingiem, co ułatwi osobom niepełnosprawnym wejście
na cmentarz). Odpowiedź

3. Radny Andrzej Kędzierski zgłosił następujące wnioski w sprawie:

- zmiany organizacji ruchu drogowego przy ul. Krasickiego - ul. Szkolnej chodzi
o postawienie znaku drogowego  z pierwszeństwem przejazdu ul. Krasickiego 
oraz postawienie na ul. Szkolnej znaku drogowego ustąp pierwszeństwa przejazdu; Odpowiedź, Odpowiedź

- zamontowania lustra na zakręcie ul. Grunwaldzkiej (koło domu P. Gromuła)
 ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Odpowiedź

4. Radny Marek Grzmiączka zgłosił wniosek w sprawie wykonania utwardzenia wejścia do śmietnika przy ul. Wiejskiej ( naprzeciwko sklepu „Bartek”). Odpowiedź

5. Radny Adam Brodowski zgłosił interpelację w sprawie utworzenia wiaty przystankowej na ul. Warmińskiej. Odpowiedź  odpowiedź

6. Radny Andrzej Dryzelenko zgłosił wniosek w sprawie naprawy nawierzchni
na ul. Pułaskiego. Mieszkańcy proszą o wyrównanie dołów oraz usunięcie wystających prętów ponieważ obawiają się by nie uszkodzić pojazdów. Odpowiedź

Interpelacja Radnego Przemysława Moroza Pismo, Odpowiedź

Wnioski i interpelacje z obrad Komisji Rady Miejskiej odbytych
w dniu 18 września 2017 r. i XLIII Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu
20 września 2017 r

1. Radny Józef Kurto zgłosił wnioski w sprawie:

– wystosowania pisma do Spółdzielni Mieszkaniowej „Warmia” w sprawie wykonania miejsc na pojemniki na śmieci i posadowienia ich na terenie należącym
do Spółdzielni Mieszkaniowej „Warmia” a nie w pasie drogi miejskiej; odpowiedź

- ustawienia nowych lamp oświetleniowych na drodze położonej przy wjeździe przy PEC i na pozostałej części drogi uruchomienie 6 lamp oświetleniowych (w związku
z przebudową drogi); odpowiedź

2. Radny Piotr Pasternak zgłosił interpelację w sprawie ponownego wystosowania pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczącego terminu wykonania remontu schodów położonych przy ul. Olsztyńskiej – Gdańskiej; odpowiedź

3. Radny Marek Grzmiączka zgłosił interpelacje w sprawie:

- wystosowania petycji do Prezesa POLMLEKU w sprawie wykonania bariery dźwiękochłonnej pomiędzy nowo wybudowaną proszkownią i drogą dojazdową
do proszkowni a budynkami przy ul. Wiejskiej od Nr 53 do Nr 73; odpowiedź

- zgłosił ponownie interpelację dotyczącą udzielenia pomocy Pani  Bogumile Jaworskiej zamieszkałej przy ul. Słowackiego 5 w zakresie pozyskania od miasta lokalu socjalnego w zamian za zrzeczenie się swojej części własności budynku
w miejscu zamieszkania. Aktualne warunki mieszkaniowe ww. nie zapewniają minimum niezbędnego do egzystencji (Radny nie otrzymał odpowiedzi na zgłoszoną interpelację); odpowiedź

4. Radna Wioletta Jaskólska zgłosiła interpelację w sprawie:

- zgłosiła ponownie interpelację w sprawie wycięcia zarośli (chaszczy) na terenie, położonym pomiędzy ul. Lipową  a ul. Piłsudskiego; Pismo Odpowiedź odpowiedź

- naprawy nawierzchni terenu położonego przy ul. Ratuszowa – Powstańców Warszawy (uzupełnić kamienie - są ubytki); odpowiedź

- egzekwowania przez ABK Sp. z  o.o. zakazu wieszania na budynkach anten satelitarnych; odpowiedź

5. Radny Andrzej Kabała zgłosił wniosek w sprawie wyregulowania wjazdu:

- ul. Astronomów 13 – ul. Astronomów, ul. Astronomów 25 – ul. Słoneczna,
ul. Astronomów 29A - ul. Słoneczna, ul. Astronomów 37 – Astronomów. W wyniku przeprowadzonych prac związanych z remontem ww. ulic powstały duże uskoki
i tworzą się kałuże. odpowiedź

6. Radny Tomasz Nauczmczyk zgłosił następujące wnioski w sprawie:

- wykonania remontu studzienki kanalizacyjnej położonej przy ulicy Pięknej
(vis a vis budynku nr 5). Studzienka nie spełnia swojej funkcji i pełni role osadnika. Płynne nieczystości zalegają w niej zamiast przepływać do systemu kanalizacji – wymagany jest remont. Proszę sprawę potraktować jako pilną, ponieważ ze studni wydobywa się fetor; odpowiedź

- podania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego rozkładu jazdy autobusów
i busów przewoźników korzystających z miejsc odjazdowych na Dworcu PKS; odpowiedź

 - wystosowania pisma do PKP w sprawie systematycznego koszenia trawy przy bloku na ul. Olsztyńskiej 9. PKP kosiło już dwukrotnie ten teren - prośba o ponowne wykoszenie; odpowiedź

7. Radny Wojciech Korzeniewski zgłosił następujące wnioski w sprawie:

- ponownie wniosek o usunięcie betonowego bloku znajdującego na terenie parku im. Ireny Kwinto – przy ogrodzeniu placu zabaw; odpowiedź

- wystosowania ponownego pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich o obniżenie studzienek burzowych na ul. Olsztyńskiej na odcinku od ronda przy Jednostce Wojskowej do bloku mieszkalnego przy ul. Kromera 11; odpowiedź

Wnioski i interpelacje radnych zgłoszone na piśmie:

1. Wniosek grupy Radnych o zabezpieczenie w budżecie na 2018 rok środków
na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną Pismo, Odpowiedź Odpowiedź

2.Wniosek Radnej Doroty Michalak dotyczącą planu budżetu miasta na 2018 rok Pismo

3. Wniosek Radnej Wioletty Jaskólskiej dotyczącą planu budżetu miasta na 2018 rok Pismo

4. Wniosek Radnego Andrzeja Kędzierskiego dotyczący opracowania koncepcji rewitalizacji garaży przy ulicy Konopnickiej oraz realizacji projektu Odpowiedź Pismo,

5. Wniosek Radnego Andrzeja Kabały dotyczący postawienia wiaty przystankowej przy ulicy Bartoszyckiej Pismo Odpowiedź , Odpowiedź oraz obudowania zespołu kontenerów do składowania odpadów komunalnych Odpowiedź Pismo

6. Wniosek Radnego Józefa Kurto dotyczący planu budżetu miasta na 2018 rok Pismo

7. Wniosek Radnego Tomasza Naumczyka dotyczący zabezpieczenia środków
w budżecie na rok 2018 na inwestycje wymienione w załączonych piśmach Pismo Pismo

8. Wniosek Radnych Andrzeja Dryzelenko, Iwony Łagoskiej i Andrzeja Kabały
o zabezpieczenie środków na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej
Nr 3 Pismo

9. Wniosek grupy Radnych o zabezpieczenie w budżecie na 2018 rok środków
na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną Pismo

10. Interpelacja Radnego Piotra Pasternaka dotycząca prośby mioeszkańców
o przeniesienie pojemników na śmieci i pojemnika na odzież stojących przy przejściu dla pieszych na ulicy Spokojnej Odpowiedź, Pismo Pismo,

Wnioski z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, które odbyły się w dniu 17 lipca 2017 roku oraz wnioski i interpelacje z obrad XL Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 19 lipca 2017 r.

1. Radny Wojciech Korzeniewski zgłosił następujące wnioski w sprawie:
- usunięcia obrzeży chodnikowych (pozostałych po byłych alejkach) i wystającego bloku betonowego w Parku im. Ireny Kwinto, Odpowiedź
- wniosek w sprawie przeanalizowania możliwości udzielania ślubów w Oranżerii Krasickiego po wygaśnięciu dofinansowania projektu remontu tej Oranżerii ze środków unijnych (po upływie 5 lat od chwili zakończenia remontu ww. obiektu). Odpowiedź

2. Radna Agnieszka Serwach zgłosiła następujące interpelacje w sprawie:
- zgłosiła interpelację w imieniu mieszkańców ul. Kolejowej 2 i 4 w sprawie wyrównania terenu przy ww. budynkach, wyłożenia chodniczków z kostki brukowej otrzymanej z odzysku po przebudowie ulic Astronomów i Warszawskiej. Mieszkańcy proszą również o naprawienie schodków prowadzonych z ulicy do posesji przy
ww. budynkach. Osoby starsze, matki z wózeczkami, a przede wszystkim osoby niepełnosprawne nie mają możliwości bezpiecznie i komfortowo poruszać
się po tym terenie. Doły, dziury, koleiny stwarzają zagrożenie i sprzyjają nieszczęśliwym wypadkom podczas użytkowania terenu, Odpowiedź
- doprowadzenia do porządku skarpy przy ulicy Kolejowej, przede wszystkim wykoszenie trawy, Odpowiedź
- przeniesienia kontenerów na śmieci (które obecnie usytuowane są wzdłuż krawężników ul. Kolejowej) w dogodne mieszkańcom miejsce i wykonanie obudowy śmietników. Odpowiedź

3. Radna Wioletta Jaskólska zgłosiła następujące wnioski i interpelację w sprawie:
- zgłosiła interpelację w jakim terminie będzie wykonane utwardzenie drogi z kostki polbrukowej i wykonanie obudowy na śmietnik oraz nasadzenia zieleni na drodze wewnętrznej położonej przy ul. Lipowej (koło „Biedronki”), Odpowiedź
- zgłosiła wniosek w sprawie wystosowania oficjalnego pisma do władz partnerskiego  miasta Sowietsk z zapytaniem dotyczącym wspólnej realizacji projektu Transgranicznego INTERREG Polska-Rosja, który właśnie został ogłoszony,
- zgłosiła wniosek w sprawie wycięcia zarośli (chaszczy) na terenie, położonym
na tyłach ul. Piłsudskiego i ul. Lipowej. Odpowiedź Odpowiedź

4. Radny Marek Grzmiączka zgłosił interpelację w sprawie udzielenia pomocy Pani  B. J. zamieszkałej przy ul. Słowackiego w zakresie pozyskania od miasta lokalu socjalnego w zamian za zrzeczenie się swojej części własności budynku w miejscu zamieszkania. Aktualne warunki mieszkaniowe ww. nie zapewniają minimum niezbędnego do egzystencji. Odpowiedź

5. Radny Przemysław Moroz zgłosił następujące interpelacje w sprawie:
-  zgłosił w imieniu grupy radnych Rady Miejskiej (Agnieszka Serwach, Adam Brodowski, Przemysław Moroz Piotr Pasternak i Wojciech Korzeniewski) interpelację w sprawie urządzenia siłowni zewnętrznej przy ul. Astronomów (przy sklepie Gama). W związku ze złożeniem wniosku grupy radnych dotyczącego urządzenia siłowni zewnętrznej przy ul. Astronomów nieopodal sklepu GAMA, wnosimy o podjęcie niezwłocznie niezbędnych działań mających na celu realizację w/w inwestycji jeszcze w tym roku. Uzasadnienie potrzeby takiej inwestycji wyraziliśmy w naszym wniosku, który został przesłany Panu Burmistrzowi i do wiadomości Biura Rady oraz stanowi także załącznik do niniejszej interpelacji. Środki na pokrycie realizacji
w/w inwestycji powinny znaleźć się w ramach rozstrzygnięć przetargów innych inwestycji zapisanych w planie na 2017 r. (zazwyczaj przetargi te kończą się ceną niższą niż przewidziana w budżecie), Odpowiedź
- zgłosił interpelację w sprawie ścieżki rowerowej przy ul. Astronomów
i ul. Słonecznej: W związku z trwającym remontem ulic Astronomów i Słoneczna zgodnie z projektem opracowanym przez firmę USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ.GENOWEFA PYLIŃSKA zwracam się do pana Burmistrza o wysłanie zapytania
do projektanta, co było powodem zaprojektowania ścieżki rowerowej od strony bloków, a chodnika od strony ulicy – czyli odwrotnie, niż jest to praktykowane zwyczajowo. W mojej ocenie taka zamiana miejscami ścieżki rowerowej i chodnika spowodowała powstanie dodatkowych kilkunastu kolizji ruchu pieszego
i rowerowego (każde wyjście z bloku do chodnika przy ulicach Astronomów
i Słoneczna).
Proszę o wyjaśnienia w kwestiach:
 - Co było powodem właśnie takiego zaprojektowania ścieżki rowerowej?
- Proszę o podstawę prawną, przepisy prawa budowlanego lub inne, które warunkowały takie opracowanie projektu.
 - Jeżeli istniały jakieś inne uwarunkowania, proszę o ich podanie.
 - Proszę również o informację na temat ewentualnej budowy małej architektury (ławeczki), tj. gdzie miałby być zlokalizowana?
Powodem mojej interpelacji nie jest tzw. „czepianie się”, lecz obawa i dbałość
o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Astronomów i nie tylko. Dodam,
że coraz więcej osób czynnie spędza czas, chodząc, biegając, czy jeżdżąc
na rowerze. Z tego też powodu przewiduję wzmożony ruch zarówno pieszy,
jak i rowerowy na nowo budowanej ścieżce rowerowej i chodniku, a to z kolei implikuje możliwość powstania zdarzeń kolizyjnych między pieszymi i rowerzystami, Odpowiedź, Odpowiedź
- zgłosił interpelację w sprawie podjazdów dla osób na wózkach inwalidzkich
i rodziców z wózkami dziecięcymi. W związku z realizacją inwestycji pn. „Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu
na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim” zwaną Bulwarem A, zwracam się
z pytaniem:
 - Co było powodem, że nie uwzględniono w projekcie opracowanym przez firmę KGE Sp. z o.o. Sp.k. podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
oraz rodziców z wózkami dziecięcymi, od strony głównego wejścia na bulwar, czyli od strony ul. Wysokiej Bramy.  Dlaczego osoby poruszające się na wózkach
lub osoby z wózkami dziecięcymi, są traktowani jako gorsi i muszą „nadrabiać drogi”, by móc się dostać na teren Bulwaru.Wiem, że istnieje możliwość dojazdu wózkami od strony ul. Olsztyńskiej, od strony LDK i od strony ul. Dębowej, lecz nadal pozostaje pytanie  -  dlaczego nie wejściem głównym? Aspirujemy jako miasto do miana miasta „spokojnego życia” (Cittaslow) i  przekształcamy się
w miasto uzdrowiskowe – dlaczego więc nie likwidujemy barier architektonicznych osobom poruszającym się na wózkach skoro mamy do tego sposobność
i możliwości? Odpowiedź, 

6. Radny Andrzej Kabała zgłosił w imieniu mieszkańców ul. Warmińskiej 31 i 33 wniosek w sprawie wycięcia  4 drzew gatunku wierzba ( są częściowo uschnięte
i pokryte pleśnią) oraz zredukowanie koron kolejnych drzew na działce nr 27/50, obręb 12 przy ul. Warmińskiej. Drzewa rosną w bezpośredniej bliskości budynków przy ul. Warmińskiej 33, w szczególności budynku przy ul. Warmińskiej 31
w obrębie „wyschniętego stawu”.  Odpowiedź

7. Radny Andrzej Dryzelenko zgłosił następujące wnioski w sprawie:
- zgłosił w imieniu mieszkańców oraz Stowarzyszenia „Rowerowy Lidzbark” wniosek w sprawie  wykoszenia trawy oraz uprzątnięcia ścieżki rowerowej na odcinku Lidzbark Warmiński-Orneta, odpowiedź
-  zgłosił w imieniu mieszkańców osiedla Legionów, ul. Kromera i ul. Szwoleżerów wniosek dotyczący rozważenia sprawy wyznaczenia terenu i utworzenia wybiegu
dla psów (prośba o wstępne rozeznanie gdzie można by było utworzyć taki wybieg, warto pomyśleć o terenach dawnych linii kolejowych lub innym miejscu w tej części miasta). Odpowiedź

8. Radny Tomasz Naumczyk zgłosił wniosek o przywrócenie latarni przy ul. Smolnej Nr 16/18 i Nr 20/22,  ewentualnie należy  udzielić informacji dlaczego został zlikwidowany ten punkt świetlny.

Wnioski z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, które odbyły się w dniu
12 czerwca  2017 roku i interpelacje  z XXXIX Sesji Rady Miejskiej odbytej
w dniu  14 czerwca 2017 r.

  1. Radny Andrzej Kędzierski Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił wniosek
    do Komendanta Straży Miejskiej w sprawie wystosowania pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie dotyczący postawienia odpowiedniego znaku drogowego przy ścieżce rowerowej usytuowanej przy skręcie ul. Olsztyńskiej z ul. Żytnią - ze względu na brak bezpieczeństwa na tym odcinku drogowym (chodzi o rowerzystów i osoby poruszające
    się pojazdami samochodowymi). Odpowiedź
  1. Radny Józef Kurto zgłosił wniosek dotyczący wystosowania pisma do Zarządu Dróg Powiatowych dotyczący załatania dziur w jezdni – ulic: Spółdzielców
    i Astronomów. Odpowiedź
  1. Radny Andrzej Dryzelenko zgłosił interpelację w sprawie zwiększenia ilości patroli Straży Miejskiej i Policji w centrum miasta (między innymi
    na deptaku) ze względu na rozpoczęcie sezonu turystycznego). Odpowiedź
  1. Radny Tomasz Naumczyk zgłosił interpelację dotyczącą wystosowania pisma do PKP w sprawie regularnego koszenia trawy między pasem drogowym
    a blokiem mieszkalnym  przy ul. Olsztyńskiej 9. Odpowiedź

Wnioski i interpelacje z obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej odbytej 26 kwietnia 2017 r. 

1. Radny Andrzej Kabała zgłosił ponownie wnioski w sprawie:
- wykonania utwardzenia parkingu kostką brukową przy ulicy Warmińskiej
na działce Nr 27/35, Odpowiedź
- usunięcia "karp" po ściętych drzewach gatunku topola przy ulicy Grabowskiego
na działce Nr 13/2w okolicy budynków nr 6-7 ww. ulicy. Odpowiedź

Wnioski i interpelacje złożone na piśmie

Radny Andrzej Dryzelenko zgłosił na piśmie: pismo1, pismo2, odpowiedź1odpowiedź2

 

Wnioski i interpelacje z obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej odbytej
w dniu 29 marca 2017 r.


1. Radna Agnieszka Serwach zgłosiła interpelację w sprawie uporządkowania sytuacji w centrum miasta. Mieszkańcy skarżą się, iż na ławeczkach przesiadują osoby nietrzeźwe i agresywne. Spożywają one alkohol, palą papierosy zanieczyszczając środowisko i atmosferę. Zachowują się niegrzecznie wręcz wulgarnie. Są też zagrożeniem dla mieszkańców i turystów, gdyż zaczepiają przechodniów żądając pieniędzy. Niedawno miał miejsce incydent wtargnięcia kilku pijanych osobników do jednego z pobliskich sklepów. Prosi o pomoc w rozwiązaniu problemu. Odpowiedź
 
2. Radny Józef Kurto zgłosił następujące wnioski i interpelację w sprawie:
- wprowadzenia zakazu palenia ognisk na ogrodach działkowych przy ul. Orneckiej (chodzi głównie o palenie odpadów z działek, palone są plastyki, których zapach przenosi się na osiedle 30-lecia i ul. Bohaterów Westerplatte), Odpowiedź
- zgłosił wniosek w imieniu mieszkańca, który zwrócił się z zapytaniem czy będzie możliwość spożywania alkoholu na powstałym bulwarze usytuowanym przy
ul. Dębowej – ul. Olsztyńskiej, Odpowiedź
- zgłosił wniosek w imieniu mieszkańca w sprawie zwrócenia się do Wspólnoty Mieszkaniowej o przestawienie ławki stojącej przy budynku obok mieszkania położonego przy ul. Kasprowicza 11/3, z drugiej strony drzwi wejściowych
do budynku przy ul. Kasprowicza 13-15, odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź3
 
3. Radny Adam Brodowski zgłosił interpelację w sprawie zainicjowania na obszarze gminy miejskiej Lidzbark Warmiński kampanii informacyjnej na temat szkodliwości
i skutków procederu wypalania traw.
W związku z niepokojącym zjawiskiem, jakim jest rokrocznie, również na obszarze gminy miejskiej Lidzbark Warmiński, wypalanie traw, składa interpelację o podjęcie działań mających na celu ogłoszenie zaadresowanej do mieszkańców gminy kampanii informacyjnej w ww. sprawie. Zainicjowanie takiej kampanii i dotarcie
z nią do mieszkańców naszej gminy pozwoli uświadomić nie tylko problem postępowania w sposób niezgodny z przepisami prawa, ale również zwrócić uwagę na to, jak niebezpiecznym dla flory i fauny i całego ekosystemu przyrodniczego jest to zjawisko. Podczas wypalania traw do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla, siarki i węglowodorów aromatycznych o właściwościach rakotwórczych. W związku z powyższym, zainicjowanie zakrojonej na szeroką skalę kampanii o takiej tematyce, skierowanej przede wszystkim do nieświadomych
ww. procederu mieszkańców naszej gminy, pozwoli przynajmniej częściowo rozwiązać ww. problem, odpowiedź
 
4. Radna Dorota Michalak zgłosiła interpelację w sprawie nieprawidłowości w ruchu drogowym przy ul. Kajki i ul. Prostej 5 dotyczącej niewłaściwego parkowania pojazdów w obrębie skrzyżowań (parkujące samochody w obrębie skrzyżowania stwarzają niebezpieczeństwo). Odpowiedź
 
5. Radny Tomasz Naumczyk zgłosił interpelację w sprawie przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym dotyczących parkowania samochodów przy
ul. Wyszyńskiego (koło Przedszkola „Puchatek”), głównie chodzi o parkowanie przy pasach drogowych co zmniejsza widoczność dla poruszających się tą ulicą pojazdów. Odpowiedź
 
6. Radny Andrzej Kabała zgłosił do Pana Burmistrza interpelację w sprawie rozpoznania tematu prac prowadzonych na nieużytkowanej kotłowni przy
ul. Grabowskiego ( jest ona rozbierana), z uwagi na ważną działkę dla osiedla Grabowskiego, odpowiedź

7. Radny Damian Kardymowicz zgłosił na piśmie: pismo 1, odpowiedź1

8. Radny Przemysław Moroz zgłosił na piśmie: pismo1, odpowiedź1

 

Wnioski i interpelacje złożone na piśmie

Radny Andrzej Dryzelenko zgłosił na piśmie: pismo 1, pismo 2, pismo 3, pismo 4, pismo5. Odpowiedź 1, Odpowiedź 2, Odpowiedź 3, Odpowiedź 4

 

Wnioski i interpelacje z XXXIV Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu
1 marca 2017 r.

1. Radny Adam Brodowski zgłosił interpelację w sprawie montażu luster drogowych
w miejscach: vis a vis drogi wyjazdowej zlokalizowanej między blokami przy
ul. Astronomów 13 i 23 oraz przy ul. Astronomów 18 i 22. Odpowiedź
 
2. Radny Józef Kurto zgłosił wniosek w sprawie systematycznego kontrolowania przez Straż Miejską drogi położonej przy ul. Astronomów 18 z uwagi
na nieprawidłowo zaparkowane na trawnikach samochody, które blokują drożność drogi (należy pouczać kierowców). Odpowiedź
 
3. Radny Andrzej Dryzelenko zgłosił na piśmie: pismo1, pismo2, pismo3. Odpowiedź1, Odpowiedź 3

 

Wnioski i interpelacje z obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 21 grudnia 2016 roku

1. Radny Józef Kurto zgłosił w imieniu mieszkańców ul. Kasprowicza 10interpelację dotyczącą rozważenia możliwości udzielenia pomocy i wsparcia przy remoncie kamienicy położonej przy ul. Kasprowicza 10 (stary sklep Rybol). Odpowiedź

2. Radna Agnieszka Serwach zgłosiła interpelację w sprawie umieszczenia znaku drogowego "przejście dla pieszych" przy wiadukcie ul. Kościuszki - Dąbrowskiego. Odpowiedź   Odpowiedź2

 

Wnioski i interpelacje z obrad Komisji Rady Miejskiej odbytych w dniu
28 listopada 2016 r. i XXXI Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 listopada 2016 r.

1. Radny Adam Brodowski zgłosił wniosek w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta kwoty 120 tys. zł z przeznaczeniem na plac zabaw przy ul. Polnej
i ewentualnie w kolejnym roku, w wyniku pojawiającej się nadwyżki, powiększyć
ją o kolejne środki.
Następnie zwrócił się z prośbą o stworzenie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego wyposażenia placu zabaw oraz ile środków zostanie przeznaczonych na zakup ogrodzenia, ewentualnie inne wydatki nie związane z wyposażeniem. Odpowiedź

2. Radny Józef Kurto zgłosił wniosek w sprawie opracowania Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej ochrony krajobrazu w zakresie zakazu umieszczania reklam na budynkach położonych na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego. Odpowiedź

3. Radna Dorota Michalak zgłosiła następujące wnioski i interpelację w sprawie:
- wystosowania pisma do Warmińskiego Auto-Moto Klubu w Lidzbarku Warmińskim (dzierżawcy terenu motocrossowego) z prośbą o przesłanie regulaminu korzystania z toru cross country wraz super enduro i mapki terenu dzierżawionego z miasta
i gminy wiejskiej. Wnioskuje również o zwiększenie nadzoru nad osobami korzystającymi z ww. terenu, a także o uniemożliwienie wyjazdów, wjazdów
z dzierżawionego terenu w miejscach do tego nie wyznaczonych, a w szczególności na teren przyległy do cmentarza rumuńskiego. Odpowiedź Odpowiedź
- oświetlenia większej ilości przejść dla pieszych przez jezdnię na terenie miasta (głównie w pierwszej kolejności chodzi o przejście przy ul. Bartoszyckiej koło Szpitala). Odpowiedź

4. Radny Andrzej Kędzierski, Przewodniczący Rady, zgłosił wniosek w sprawie wycinki drzewa gatunku jesion, które znajduje się przy samych pasach przejścia
dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego z ul. Szwoleżerów (ww. drzewo stwarza zagrożenie utraty bezpieczeństwa i życia dla osób korzystających z tego przejścia dla pieszych, osoby te są niewidoczne dla przejeżdżających w tym miejscu kierowców). Odpowiedź

5. Radny Andrzej Kabała zgłosił interpelację w sprawie otrzymywania kwartalnych sprawozdań finansowych z działalności Term Warmińskich (miasto jest związane umową dotyczącą podziału zysków). Odpowiedź, Odpowiedź

6. Radny Wojciech Korzeniewski zgłosił wniosek w sprawie uporządkowania terenu cmentarza żołnierzy radzieckich przy ul. Orneckiej (po wykonanych pracach związanych z położeniem polbruku). Odpowiedź

7. Radny Andrzej Dryzelenko złożył interpelacje na piśmie: pismo1, pismo2; Odpowiedź1, Odpowiedź2

8. Radna Agnieszka Serwach złóżyła interpelację na piśmie: pismo1; Odpowiedź

9. Radna Wioletta Jaskólska złozyła interpelację na piśmie: pismo1; Odpowiedź

 

Wnioski i interpelacje z obrad Komisji Rady Miejskiej odbytych w dniu
24 października 2016 r. i XXX Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu
26 października 2016 r.

1. Radny Adam Brodowski zgłosił wnioski i interpelację w sprawie placu zabaw zlokalizowanego na ul. Astronomów (pełny zapis dostępny w Biurze Rady Urzędu Miejskiego). Odpowiedź

2. Radny Wojciech Korzeniewski zgłosił wniosek w sprawie wystosowania pisma
do Zarządu Dróg Powiatowych Oddział w Kętrzynie w sprawie wykarczowania krzewów i drzewek na odcinku drogi położonej od ul. Kromera 12 do wiaduktu kolejowego przy ul. Olsztyńskiej. Odpowiedź Odpowiedź 2, Odpowiedź3

3. Radny Piotr Pasternak zgłosił następujące interpelacje w sprawie:

- przeanalizowania sprawy zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców przy wyjeździe
z ul. Gdańskiej koło Kasyna (zamontowanie lustra) Odpowiedź

- zgłosił w imieniu mieszkańców interpelację w sprawie wykonania zabudowy pojemników na odpady komunalne przy ul. Wodnej (przy parku im. Ireny Kwinto) Odpowiedź

- zgłosił interpelację w sprawie ponownej naprawy chodnika położonego przy
ul. Poniatowskiego 11. Po przeprowadzonym remoncie ww. chodnika podczas opadów wlewa się deszczówka do klatki schodowej budynku Odpowiedź

- wykonania remontu schodów usytuowanych przy ul. Olsztyńskiej (przy moście)
w kierunku ul. Gdańskiej oraz naprawy pochylonej latarni położonej przy
ww. schodach. Odpowiedź Odpowiedź 2

4. Damian Kardymowicz zgłosił następujące wnioski i interpelację w sprawie:

Wnioski Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego:
- Urząd Miejski powinien upubliczniać informacje o inwestycjach, które są jeszcze
w fazie planowania. Ograniczy to powielanie pomysłów mieszkańców składających wnioski do Budżetu Obywatelskiego,
- Czy w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zakres inwestycji
był odpowiedni?

Czy powinniśmy na przyszłość ograniczyć zakres inwestycji w ramach tego budżetu, czy może rozszerzyć o tzw. "projekty miękkie"?
- Czy forma oddawania głosów była odpowiednia? Należałoby rozważyć inną formę weryfikacji ważności głosów pod względem formalnym jak i tzw. podwójnego glosowania. Czy należy ograniczyć powszechność dostępności kart do głosowania,
do kilku konkretnych punktów w których należałoby
pobrać kartę? Odpowiedź


- zgłosił interpelację w sprawie wycięcia dwóch drzew rosnących na skrzyżowaniu
ul. Słonecznej i ul. Polnej. Ww. drzewa ograniczają widoczność dla poruszających
się tą drogą kierowców Odpowiedź Odpowiedź2

5. Radny Tomasz Naumczyk zgłosił następujące wnioski w sprawie:

- zgłosił w imieniu mieszkańców ul. Cichej wniosek w sprawie usunięcia pojemników na odzież ustawionych przy ul. Cichej (ww. pojemniki ograniczają widoczność mieszkańcom wyjeżdzającym ze swoich posesji) Odpowiedź

- zgłosił ponownie wniosek w sprawie zanieczyszczenia strumyka wody płynącego poniżej ul. Poznańskiej (czy znaleziono przyczynę). Jakie zostały zastosowane środki zapobiegawcze aby w przyszłości nie dochodziło do ponownego zanieczyszczenia
ww. strumyka Odpowiedź

- złożył interpelację na piśmie Odpowiedź

6. Radny Andrzej Kędzierski zgłosił następujące wnioski w sprawie:

- zgłosił w imieniu mieszkańców ul. Olsztyńskiej (dawny budynek PBK) wniosek
w sprawie wykonania remontu schodów wejściowych od ul. Olsztyńskiej do budynku mieszkalnego (ww. schody są w złym stanie technicznym) Odpowiedź

- zgłosił zapytanie kto wydaje pozwolenia na umieszczanie na terenie miasta plakatów reklamowych na słupkach znaków drogowych (znaki –„przejście
dla pieszych” i inne). Odpowiedź

7. Radna Agnieszka Serwach złożyła interpelacje na piśmie - pismo1, pismo2, pismo3 wraz z odpowiedzią. Odpowiedź 1, Odpowiedź 2

8. Radny Przemysław Moroz złożył interpelacje na piśmie. Odpowiedź