MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAASzlak Kopernikowski

Mikołaj Kopernik – najsłynniejszy mieszkaniec Warmii, astronom, matematyk, lekarz, prawnik, ekonomista, twórca teorii heliocentrycznej i jeden z XVI-wiecznych prekursorów nowożytnej nauki. Po śmierci pochowano go w skromnym anonimowym grobie, dziś ma nagrobek godny geniusza kosmologii. Jego imieniem nazwano kratery na Księżycu i na Marsie, ale choć jego nazwisko znane jest na całym świecie, niewiele osób wie coś więcej o jego życiu oprócz obiegowej opinii, że wstrzymał Słońce,
a ruszył Ziemię.

Poznanie działalności i postaci słynnego mieszkańca Warmii ma ułatwić właśnie Szlak Kopernikowski, który oprócz Olsztyna, Lidzbarka Warmińskiego i Fromborka wiedzie przez wiele innych, malowniczych miejscowości jak np. Pieniężno, Tolkmicko, Braniewo, Dobre Miasto, Orneta itp.

 

Kopernik na Warmii

Postać Mikołaja Kopernika kojarzona jest najczęściej z jego rodzinnym miastem Toruniem. Jednak to na Warmii spędził ponad 40 lat swego dorosłego życia. Tutaj stworzył swoją rewolucyjną wizję wszechświata. Tu powstawały jego największe dzieła, dzięki którym uznawany jest za jeden z najwybitniejszych umysłów w historii ludzkości.

Z nominacji kapituły warmińskiej został w 1503 roku osobistym sekretarzem i lekarzem swojego wuja - biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode. Odtąd został już mieszkańcem Warmii i na przyszłe lata także lidzbarskiej rezydencji, towarzysząc wujowi w działalności administracyjnej i dyplomatycznej.

W swojej warmińskiej ojczyźnie przebywał także kilka lat na zamku w Olsztynie pełniąc tam funkcję administratora dóbr wspólnych kapituły. Pozostawił tam własnoręcznie wykonaną tablicę astronomiczną, na której graficznie oznaczał i mierzył moment równonocy wiosennej. Wsławił się także mając swój udział w 1521 roku w pomyślnie zorganizowanej obronie miasta przed atakującymi je Krzyżakami.

We Fromborku spędził najwięcej czasu. Tu miał swój dom, obserwatorium, tu także zmarł 24 maja 1543 roku. W maju 2010 roku odbył się drugi pogrzeb Mikołaja Kopernika. Trumna spoczęła w miejscu pierwotnego pochówku pod posadzką fromborskiej katedry, tuz przy ołtarzu, którym opiekował się za życia sławny astronom.

Warmia, dzięki zbiegowi wielu okoliczności, była zatem małą ojczyzną i ziemią najbliższą Mikołajowi Kopernikowi.

 

Kopernik w Lidzbarku Warmińskim

Pobyt w Lidzbarku Warmińskim odegrał w życiu Mikołaja Kopernika szczególną rolę. W 1503 roku przybył tu jako młody doktor prawa kanonicznego i lekarz. Oficjalnie pełnił tu obowiązki osobistego lekarza  biskupa warmińskiego. W rzeczywistości od początku zajmował uprzywilejowana pozycję na dworze swojego wuja – biskupa Łukasza Watzenrode. Był jego prawą ręką, powiernikiem, nieodłącznym towarzyszem w czołowych politycznych i administracyjnych wydarzeniach na Warmii i w Prusach. Kopernik wdrażał się w służbę publiczną, rozwijał swój talent literacko-językowy, wykorzystywał umiejętności zdobyte na wieloletnich studiach zagranicą. Wuj w nadziei na przygotowanie godnego następcy z pewnością wywierał swoją silną osobowością ogromny wpływ na siostrzeńca.

W wolnych chwilach Kopernik z pewnością realizował swoje pasje i korzystał z bogatej biskupiej biblioteki, gdzie podczas lektury oraz zdobytych doświadczeń krystalizowały się jego myśli i poglądy. Nie dziwi zatem fakt, że to właśnie w Lidzbarku Warmińskim  po raz pierwszy sprecyzował swoją genialną myśl jako astronom. To właśnie tu powstała pierwsza teoria heliocentryczna zawarta w tzw. Małym Komentarzu (oryg. Commentariolus).

Pomimo usilnych starań biskupa Kopernik po kilku latach pobytu na lidzbarskim zamku powrócił do Fromborka, by tam objąć zadania związane z kanonią warmińską. W późniejszych latach, już po śmierci Watzenrodego odwiedzał Lidzbark jedynie sporadycznie pełniąc zadania posła kapitulnego bądź lekarza na dworze biskupów: Fabiana Luzjańskiego, Maurycego Ferbera i Jana Dantyszka.

 

Kopernik na zamku lidzbarskim

Mikołaj Kopernik (1473-1543) na zamku lidzbarskim mieszkał osiem lat, w latach 1495-1496 oraz 1503-1510.  Na Warmii spędził ponad 40 lat swojego życia, głównie we Fromborku, tam prowadził swoje obserwacje astronomiczne, w Olsztynie, na zamku, jako administrator mieszkał prawie pięć lat, w latach 1520-1521. Najmniej znany jest okres lidzbarski, a ważny w życiu Kopernika, bo tu u boku wuja,  swojego opiekuna - ówczesnego biskupa Warmii Łukasza Watzenrode (148-1512) – kształcił się i dokonywał wyborów życiowych. Łukasz Watzenrode był ważną osobistością, doradcą trzech kolejnych królów Polski, senatorem Królestwa Polskiego, szykował dla swego siostrzeńca karierę duchowno-polityczną, dzięki niemu Kopernik został kanonikiem warmińskim. Po powrocie ze studiów medycznych w Padwie został lekarzem biskupów warmińskich. Poza czasem spędzonymi u boku wuja, Lidzbark, jako stolica dominium, rezydencja biskupów pozostał zatem miejscem często przez Kopernika odwiedzanym. Lata, w których mieszkał na zamku poza uczestnictwem w pracy i życiu dworu biskupiego wypełnił pracą naukową. Przetłumaczył z greki na łacinę 86 listów pisarza bizantyjskiego Teofilakta Symokatty VII wieku n.e., wydanych drukiem w Krakowie w 1509 roku. Przede wszystkim jednak na zamku w Lidzbarku Kopernik sformułował podwaliny do udowodnienia teorii heliocentrycznej, które spisał w t.zw. Małym Komentarzyku o hipotezach ruchów niebieskich. Komentarzyk w licznych odpisach wędrował po Europie jeszcze w końcu XVI wieku. Zatem to z zamku w Lidzbarku Warmińskim po raz pierwszy wyszła w świat genialna myśl Mikołaja Kopernika.

W dawnych komnatach mieszkalnych urządzona jest wystawa „Wielcy mieszkańcy zamku lidzbarskiego” prezentuje faksymile ksiąg, dokumentów, portrety biskupów, wybór mebli historycznych, złotnictwa. Najcenniejszym eksponatem jest kapa liturgiczna fundacji biskupa Łukasza Watzenrode (1489-1512), z kosztownej tkaniny włoskiej z końca XV wieku. Są tu też wizerunki Mikołaja Kopernika, kopia portretu toruńskiego z 2 połowy XVIII wieku, rzeźba z brązu przedstawiająca młodego Kopernika autorstwa Leona Machowskiego z 1956 roku, faksymile dzieła „De revolutonibus orbium coelestium.//Małgorzata Jackiewicz-Garniec

 

fot. Piotr Pawlik

 

Zaproszenie do wędrówki szlakiem Mikołaja Kopernika:

http://gminalidzbark.com/wp-content/uploads/2016/01/kopernik_PL_pdf.pdf

 

W mieście funkcjonuje także Gra Miejska Pogoń za Kopernikiem - Spacerkiem po Układzie Słonacznym Kopernika

 

 

 

Gra Miejska również do pobrania pod linkiem:

http://lidzbarkw.eu/Aktualnosci/Czas-wiosenny-wykorzystaj-na-wedrowki-z-Mikolajem-Kopernikiem-

 

Quest planetarny

Pobierz aplikację Powiatu Lidzbarskiego i zagraj w mobilną grę miejską. Rusz w podróż z Mikołajem Kopernikiem, zdobywaj odznaki i sprawdź swoją wiedzę!

 

 

 

Przypominamy, iż zakończenie Gry należy planować w dni, kiedy otwarte jest Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim, gdyż tam właśnie czeka na Państwa nagroda.

Godziny otwarcia Muzeum dostępne na stronie:

http://lidzbark.muzeum.olsztyn.pl/1125,Muzeum-Warminskie-w-Lidzbarku-Warminskim.html

 

Zajęcia edukacyjne z Kopernikiem w tle

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w Miejskiej Bibliotece Pedagogicznej – Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim. Zajęcia realizowane są w okresie maj-czerwiec oraz wrzesień-październik po uprzednim zgłoszeniu grupy Proponujemy dwa tematy do wyboru:

„Jak żyli ludzie w czasach Kopernika”
od klas I szkoły podstawowej
Jak wyglądał świat kiedy jednym z jego mieszkańców był Mikołaj Kopernik? Co jedzono, jak się leczono, gdzie mieszkano? Jakich odkryć dokonywali naukowcy, jacy artyści tworzyli swoje dzieła? Jaka panowała moda? O ciekawostkach epoki w której żył Kopernik.

„Mikołaj Kopernik – nie tylko astronom”
od klas gimnazjalnych/ od klas VII-VIII szkoły podstawowej
Zajęcia edukacyjne przybliżają Mikołaja Kopernika jako człowieka renesansu. Ekonomistę, lekarza, tłumacza, kartografa, reformatora społecznego, czy kanonika. Przyjrzymy się uważniej także prywatnej odsłonie życia jednego z najwybitniejszych umysłów w historii ludzkości.
 
Informacje i zapisy: Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim, ul. I.Krasickiego 2
email: oranzeria@lidzbarkw.pl lub tel.517 262 146

 

fot. Dariusz Proniewicz

 

Spotkanie z Asronomem

Wybitny naukowiec, typowy przedstawiciel epoki renesansu i€ człowiek wielu talentów, wielki Mikołaj Kopernik, patronuje najbardziej chyba nietypowemu miejscu, jakie może znajdować się w hotelu. Obserwatorium astronomiczne znajdujące się w Wieży Zegarowej daje możliwości podziwiania nie tylko gwiazd na niebie, ale również widoków okolic Lidzbarka Warmińskiego. Z tarasu widokowego Wieży rozciąga się zapierający dech w piersiach krajobraz, ukazujący piękno Warmii. Takie miejsce to gratka nie tylko dla miłośników astronomii, fizyki, matematyki. Ogromną satysfakcję każdemu da z pewnością, możliwość zobaczenia Saturna i jego wspaniałych pierścieni, Jowisza z czterema Księżycami, nie mówiąc już o wybuchach na Słońcu czy aktywności jego gazów. Nawet czas oczekiwania na „łaskawe” wzejście którejś z planet, a dzieje się to nawet dopiero około 2.00 nad ranem (!), nie jest przeszkodą, w podziwianiu potęgi wszechświata. Dwa, wysokiej jakości teleskopy i jeden do dziennej obserwacji Słońca, drugi do nocnego podpatrywania nieba, znajdują się na wyposażeniu Obserwatorium Hotelu Krasicki. Można z urządzenia tego typu zaobserwować nawet mgławicę Koński Łeb, która jest oddalona od Ziemi aż o 1500 lat świetlnych. Słońce jest położone zaledwie 71 minut świetlnych stąd… Spotkania organizowane z Astronomem i Pasjonatem to doskonała okazja do odkrywania tajemnic wszechświata, poznawania dziejów astronomii, czy też astrologii, od starożytności po czasy współczesne. Te mini wykłady organizowane są nie tylko w Obserwatorium. Wspaniałym miejscem do tego typu spotkań jest sala konferencyjna Kopernik. Umiejscowiona
w Baszcie Prochowej, jest wyjątkowym miejscem. Zaraz za drzwiami wita przybyłych autograf Mikołaja Kopernika wypiaskowany w posadzce. W centrum Sali, tą samą metodą, wykonano układ słoneczny stworzony przez tego wspaniałego człowieka. Układ ten, znajduje się w De revolucionibus -€ największym dziele najwybitniejszego polskiego astronoma. Lidzbark Warmiński ma swój wkład w powstaniu wielotomowego opisu teorii heliocentrycznej. Mieszkając w tym pięknym mieście, przebywając na dworze swego wuja, Biskupa Łukasza Watzenrode, Kopernik napisał komentarzyk czyli wstęp do De revolucionibus. Nie mogło więc w Hotelu Krasicki zabraknąć Sali, która byłaby hołdem złożonym tak znaczącej postaci. I zarazem jednej z najpiękniejszych sal konferencyjnych w Polsce.
Spotkanie z astronomem trwa do 1,5 godz.
O szczegóły należy pytać w recepcji Hotelu Krasicki

W HOTELU KRASICKI**** można także spędzić noc w jednym z POKOI skrzydła gotyckiego, gdzie na dywanach utkany jest wizerunek Mikołaja Kopernika oraz Jego wuja Biskupa Łukasza Watzenrode, jak również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na ściance z wizerunkiem słynnego uczonego, która usytuowana jest w pobliży sal konferencyjnych Hotelu Krasicki.
 

fot. Archiwum Hotelu

 

Niebiańska uczta 

Caffe Pasja (ul. Michała Kajki 7) zaprasza na Kwiatową Ambrozję, czyli Kawę Kopernikańską z dodatkiem posmaku lewendy.

 

 

Turniej Miast Kopernikańskich i Partnerskich

Lidzbark Warmiński w  2015 roku dołączył do drużyn zmagających się w Turnieju Miast Kopernikańskich i Partnerskich. Wtedy to delegacja z Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim została zaproszona przez miasto Olsztyn na VI edycję tego Turnieju. Lidzbark Warmiński zajął pierwsze miejsce w konkursie, a nagrodą główną, oprócz pucharu, był zaszczyt organizacji imprezy za rok w swoim mieście.

Uczestnicy zmagają się w konkurencjach o żartobliwym charakterze; np. gra w kapsle śladami Kopernika, rzut Beretem Kopernika czy jedzenie ciasta Kopernika na czas.
Wydarzenie ma także charakter integrujący. Tego dnia ożywa całe centrum miasta, nie brakuje miasteczek zabaw dla dzieci, degustacji, odwiedzin samego uczonego czy innych atrakcji.

Celem Turnieju jest wymiana doświadczeń, pomysłów i integracja miast kopernikańskich i partnerskich, a także promocja postaci Mikołaja Kopernika, Szlaku Kopernikowskiego oraz miejsc i wydarzeń związanych z tym wybitnym uczonym. 

 

Olsztyn, 2015 rok.

 

 

 

Lidzbark Warmiński, 2016 rok

Podziękowania dla wszytskich, którzy wsparli Urząd Miasta w organizacji Turnieju.

 

Bieg im. Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim

Wstrzymał Słońce, ruszył…. biegaczy w Lidzbarku Warmińskim!

Ponieważ Lidzbark Warmiński znajduje się na Szlaku Kopernikowskim, to idealne miejsce, by uhonorować postać wybitnego Polaka, mieszkańca Lidzbarka Warmińskiego - Mikołaja Kopernika.
 
I Bieg im. Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim zaplanowano na 30 kwietnia 2017 r. Impreza ma charakter ogólnopolski i cykliczny.

Start i meta zlokalizowane w historycznym centrum miasta przy Wysokiej Bramie. Zawodnicy mają do pokonania trasę na dystansie do 10 km, atestowaną przez PZLA, na której firma DataSport poprowadzi profesjonalny pomiar czasu.

Emocji, nie tylko tych sportowych nigdy nie brakuje. W miasteczku biegacza na zawodników czeka strefa relaksu, zdrowego catteringu, w której zawodnicy otrzymują darmowy posiłek regeneracyjny, a także miasteczko zabaw dla dzieci z dużymi dmuchanymi zabawkami. To jednak nie wszystko, Organizatorzy zawsze mają w zanadrzu jeszcze kilka niespodzianek, np. uczestnikom kibicują znani i lubiani, wyjątkowi goście czy specjalnie zaproszony na tą okazję Pilot – gość honorowy wydarzenia.
 
Impreza organizowana pod Honorowym Patronatem Jacka Wiśniowskiego Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego.

Organizatorzy: Dem’a Promotion Polska, Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Zapraszamy na stronę imprezy: www.bieglidzbarski.pl oraz Facebooka wydarzenia.

Do biegu, gotowi, START!
 

 

Prawie pół tysiąca osób wzięło udział w I Biegu im. Mikołaja Kopernika. Fantastyczna rywalizacja, promocja sportu i Warmii – to główne cele imprezy. Patronem medialnym biegu była Telewizja ReTV.

http://retv.pl/2017/04/30/gwiazdy-sportu-i-pol-tysiaca-biegaczy-na-ulicach-lidzbarka-warminskiego/

 

Relacja prasowa Gazety Lidzbarskiej:

http://lidzbarkwarminski.wm.pl/435526,Biegli-za-Mikolajem-Kopernikiem.html#ixzz4fozgRzUf

 

Fotografie w obiektywie Klaudii Danilewicz.

https://www.facebook.com/biegwlidzbarkuwarminskim/photos/a.1450739751891987.1073741829.1430217160610913/1450740211891941/?type=3

 

Fotografie w obiektywie Michała Topy

https://www.facebook.com/biegwlidzbarkuwarminskim/photos/a.1451135438519085.1073741833.1430217160610913/1451138221852140/?type=3&theater

 

https://www.facebook.com/biegwlidzbarkuwarminskim/photos/a.1451139728518656.1073741834.1430217160610913/1451140218518607/?type=3

 

 

I BIEG im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM.
kilka ujęć z drona

https://www.youtube.com/watch?v=5oySZVO-CS0

 

 

 

 

 

A dla odpoczynku zachęcam do obejrzenia filmu: