MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAOrganizacje pozarządowe 

OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ GMINY MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.


 

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok:


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2016 PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

 

OTWARTY KONKURS OFERT Z DNIA 08.02.2017 r. NA WYKONANIE ZADAŃ GMINY MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSY OFERTOTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ GMINY MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku
Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok: