MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAOranżeria Krasickiego

LETNIE OGRODY BISKUPIE

Na południe od fary, na prawym brzegu Łyny, od końca XV wieku znajdowały się ogrody biskupie. Wznoszono tam także pawilony ogrodowe i pałacyki pełniące funkcje rezydencji letnich. Budowle te zostały zniszczone w czasie wojen szwedzkich w latach 1654 - 1660 i w 1705 roku. Odbudową ogrodów zajął się biskup Teodor Potocki(1711 - 1723) a do wielkiej świetności doprowadził je biskup Ignacy Krasicki.

ORANŻERIA

Około 1770 roku rozbudował on również skromny pawilon ogrodowy zbudowany przez biskupa Potockiego, nadając całości formę klasycystyczną. Powstała w ten sposób prostokątna w planie budowla składająca się z pięciu proporcjonalnie i harmonijnie przylegających do siebie części. Środkowa część oranżerii, po obydwu stronach posiada ryzality zwieńczone trójkątnymi naszczółkami, niegdyś zdobionymi herbem Krasickiego. Dobudowane przez niego skrajne pomieszczenia są nieco wyższe i zaakcentowane czterema półkolumnami porządku toskańskiego. W XIX i XX wieku wnętrza przebudowano. Bez większych zmian zachowała się jedynie sala centralna ośmioboczna, przykryta pozornie spłaszczoną kopułą, ozdobioną gzymsem obiegającym całą salę. Wewnątrz znajduje się odsłonięty w 1969 roku fragment malowidła ściennego z czasów Krasickiego, przedstawiający alegorię pór roku. Oranżeria jest wyjątkową budowlą na terenie Warmii, powstałą pod wpływem polskiej myśli architektonicznej doby królaStanisława Augusta Poniatowskiego. Obecnie mieści się w nim biblioteka pedagogiczna. Turystom udostępniono również do zwiedzania salę główną – koncertową.

fot. Paulina Zdanowicz

 

fot. Archiwum Oranżerii

 

JAK I KIEDY ZWIEDZAĆ?

Wewnątrz Oranżerii Krasickiego znajduje się obecnie Biblioteka Pedagogiczna. Oranżeria w wakacje otwarta od wtorku do soboty, w roku szkolnym zaś od poniedziałku do piątku. Szczegóły pod numerem telefonu dostępnym na stronie internetowej i Facebooku.

DANE ADRESOWE