MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAOgłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego o konkursie ofert na dotację na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym

Oferta realizacji zadania publicznego


 

Wyjaśnienia dotyczące wniosków Pana Andrzeja P. złożone w dniu 11 lipca 2018 r. na sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.


 

Zarządzenie Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 9 października 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.


 

Ważna informacja dotycząca kontroli podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości.

               W związku z prowadzonymi kontrolami podatkowymi w zakresie podatku od nieruchomości (dział VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2015r., poz.613 ze zm.) Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego zwraca się z prośbą do podatników o zweryfikowanie powierzchni użytkowej posiadanych budynków lub ich części, w tym budynków mieszkalnych, budynków pozostałych, a w szczególności gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i złożenie informacji na podatek od nieruchomości zgodnej ze stanem faktycznym.

Druki informacji na podatek od nieruchomości dostępne są na stronie lidzbarkw-um.bip-wm.pl oraz w Urzędzie Miejskim pokój 105.

  


 

W A Ż N E !!!

         W związku z sygnałami otrzymywanymi w ostatnim czasie od przedsiębiorców,  Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski informuje, że dokonanie  wpisu do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju  pod adresem  www.firma.gov.pl  od początku jej funkcjonowania było i obecnie jest bezpłatne.

Niżej zamieszczamy komunikat Ministerstwa Rozwoju we wspomnianej sprawie.

REJESTRACJA W CEIDG JEST WOLNA OD OPŁAT

Komunikat Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom,  a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.


Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.

MR nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.