Pomoc
Zapisz Anuluj
sip.jpg
 • Mapy
  • Geograficzne
   • Ortofotomapa 2011
   • Ortofotomapa 2014
   • Mapa spadków
   • Mapa cieniowana
   • Mapa hipsometryczna
   • Mapa hipsometryczna cieniowana
   • Ortofotomapa 2016
  • Historyczne
   • Mapa 1939
   • Mapa 1900
   • Heilsberg 1932
   • Bitwa pod Heilsbergiem
   • Mapa 1807
 • Ewidencja
  • Drogi
   • Droga krajowa 51
   • Drogi wojewódzkie
   • Drogi powiatowe
   • Drogi gminne
  • MPZP
   • Obszar A
   • Obszar B
   • Obszar C
   • Obszar D
   • Obszar E1
   • Obszar E2
   • Obszar E3
   • Obszar F
  • Osiedla
   • Osiedla
  • Szafki oświetleniowwe
  • Działki
  • Budynki
  • Oświetlenie uliczne
 • Oferta inwestycyjna
  • Tereny inwestycyjne
   • Przemysłowe
   • Usługowe
  • Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Nieruchomości i działki na sprzedaż
  • Działki na sprzedaż
  • Lokale użytkowe i nieruchomości
  • Lokale i budynki mieszkalne
 • Inwestycje
  • Projekty unijne
   • Miasto
    • Miasto - powierzchniowe
    • Miasto-ikona
  • Ze środków Gminy Miejskiej
  • Ze środków GM i innych
 • Okręgi wyborcze
  • Okręgi wyborcze
 • Edukacja
  • Szkoły Podstawowe
  • Obwody Szkół Podstawowych
  • Gimnazja
  • Obwody Gimnazjów
  • Ponadgimnazjalne i inne
 • Środowisko Naturalne
  • Tereny zielone
  • Tereny zieleni zorganizowanej
  • Pomnik Przyrody
 • Zarządzanie kryzysowe
  • Mapa ryzyka powodziowego 10 lat
  • Mapa ryzyka powodziowego 100 lat
  • Mapa ryzyka powodziowego 500 lat
  • Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe
  • Źródła promieniowania elektromagnetycznego
  • Źródła hałasu
  • Hydranty
  • Studnie publiczne
  • Beczkowozy
  • Prąd i woda
  • Zasuwy
 • Gospodarka Odpadami
  • Rozmieszczenie punktów do selektywnej zbiórki
  • MPSZOK
 • Dostęp do Internetu WiFi
  • Dostęp do Internetu WiFi
 • Urzędy i Służby
  • Urzędy
  • Służby
  • Inne
 • Bezpieczeństwo
  • Rejony
 • Miasto bez barier
  • Miasto bez barier
 • Posprzątaj po swoim psie
  • Psie Stacje
 • Komunikacja
  • PKS
  • Przystanki
  • Taxi
  • Przewozy prywatne
 • Motoryzacja
  • Stacje benzynowe
  • Parkingi
 • Kultura
  • Muzea
  • Domy Kultury
  • Biblioteki
  • Dom Środowisk Twórczych
 • E-cmentarz
  • Wyszukiwarka grobów
  • Bramy cmentarza
 • Obiekty sakralne
  • Kościoły
   • Parafie, kościoły
 • Imprezy
  • Kulturalne
 • Sport i Rekreacja
  • Boiska
   • Orliki
  • Place zabaw
   • Place zabaw OSiR
 • Zdrowie i Uroda
  • Zdrowie
   • Szpital, przychodnie
   • Apteki
   • Stomatolog
 • Finanse i ubezpieczenia
  • Bankomaty
  • Banki
 • Podatki
  • Podatki
 • Turystyka
  • Szlak kajakowy na Łynie
  • Szlak kajakowy Symsarna
  • Szlak Kopernikowski
  • Ścieżki rowerowe
  • Szlak pieszy po Lidzbarku Warmińskim
  • Zabytki we władaniu Urzędu Miasta
  • Informacja Turystyczna
  • Szlak Zamków Gotyckich
  • Zabytki
  • Kamery i stacja pogodowa
  • I Bieg im. Mikołaja Kopernika
 • Historia
  • Najstarsze ślady osadnictwa (ok. 100 p.n.e. - ok. 1240 n.e.)
  • Średniowiecze - czasy krzyżackie i początki czasów polskich (1240-1520)
  • Czasy Rządów Polskich (1520-1772)
 • Noclegi
  • Pozostałe noclegi
  • Hotele
 • Gastronomia
  • Pizzerie
  • Restauracje
  • Bary, puby, gościńce
  • Kawiarnie, lodziarnie
 • Spacer po mieście
  • Przeloty dronem
   • Trasa przelotu
   • Informacje o przelocie
  • Panoramy
  • Animacje 3D
  lw.jpg

  1. Ortofotomapa, dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych oraz Topograficznej Bazy Danych, będące treścią niniejszego opracowania, są materiałem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287). Osoby korzystające z tych materiałów nie mają prawa do ich zwielokrotniania, sprzedawania, udostępniania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania ich treści w całości bądź we fragmentach, w szczególności do ich przesyłania lub udostępniania w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

  2. Uzyskanie niewłaściwych, błędnych lub nieaktualnych danych za pomocą niniejszego portalu nie może stanowić podstaw do odpowiedzialności majątkowej Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński. Dane mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

  Do prawidłowego przeglądania warstw, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.
  Jeśli warstwa ma znaczek , trzeba klikając w ten znaczek, a następnie wybrać konkretną wasrtwę klikając w .