MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
LIDZBARK WARMIŃSKI

Zamek Biskupów Warmińskich

Po wschodniej stronie miasta, wśród zadrzewionych wzgórz morenowych, znajduje się jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków Lidzbarka Warmińskiego. Jest nim okazały zamek gotycki. Zespół zamkowy wzniesiono na stosunkowo wąskim półwyspie przy ujściu Symsarny do szerzej rozlewającej się tutaj Łyny.

Czytaj więcej...

Kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła

Parafia powstała zapewne już w XIII wieku. Jej pierwszym proboszczem był ksiądz Heynemann, działający w latach 1305 - 1321. W 1315 r. nastąpiło poświęcenie drewnianego kościoła poprzedzającego obecny, którego budowę rozpoczęto w połowie XIV wieku.

Czytaj więcej...

Cerkiew Prawosławna pw. św. Ap. Piotra i Pawła

Kościół stanowi wybitne dzieło architektury protestanckiej na Warmii. Został wybudowany w latach 1818-1823, sfinansowany przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III. Wystawiony w konstrukcjiryglowej, na kamiennej podmurówce; oszalowany, stanowitrójnawową, pięcioprzęsłową bazylikę emporową, z płytkimprezbiterium od północy i dwuwieżową fasadą od południa.

Czytaj więcej...

Wysoka Brama

TRZY BRAMY - DOBROMIEJSKA, MŁYŃSKA I WYSOKA Do miasta prowadziły trzy bramy noszące nazwy: Dobromiejska, Młyńska i Wysoka. Zachował się do dzisiaj tylko fragment trzeciej z tych bram, a ściślej jej tak zwane przedbramie, przy którym istniał dawniej zapewne barbakan.

Czytaj więcej...

Oranżeria Krasickiego

LETNIE OGRODY BISKUPIE Na południe od fary, na prawym brzegu Łyny, od końca XV wieku znajdowały się ogrody biskupie. Wznoszono tam także pawilony ogrodowe i pałacyki pełniące funkcje rezydencji letnich. Budowle te zostały zniszczone w czasie wojen szwedzkich w latach 1654 - 1660 i w 1705 roku.

Czytaj więcej...

Mury obronne

HISTORIA FORTYFIKACJI Kierowca przeklinający plątaninę krótkich uliczek w centrum Lidzbarka musi sobie uświadomić, że jest to konsekwencja zachowania typowego, średniowiecznego układu ulic. Patrząc na plan można jednak dostrzec pewne odchylenia od typowości (np.

Czytaj więcej...

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża

Decyzję budowy kaplicy podjął bp A. Ch. Załuski w 1709 roku jako wotum dziękczynne za odwrócenie epidemii dżumy, która wówczas grasowała na Warmii ustanowienia sanktuarium dla dawnego rzeźbionego krzyża, stojącego w miejscu obecnego kościoła.

Czytaj więcej...

OKOLICE


Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym

Sanktuarium zostało zbudowane w XVII wieku. Początkowo w Stoczku Klasztornym była leśna kapliczka Matki Boskiej postawiona w 1622 r. W latach 1639-41 z fundacji biskupa warmińskiego zbudowano kościół. W 1645 r. w Sanktuarium osiedlili siębernardyni, w 1666 r.

Czytaj więcej...

Sanktuarium Maryjne w Krośnie

Sanktuarium p. w. Nawiedzenia NMP wzorowane było na Świętej Lipce. Kult maryjny w Krośnie związany był ze znalezieniem w końcu XIV w. w rzece figurki Matki Bożej. Budowę zespołu odpustowego rozpoczęto w 1709 r. , a fundatorem był biskup Teodor Andrzej Potocki .

Czytaj więcej...

Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce

POCZĄTKI KULTU I PIERWSZA KAPLICA Początki kultu Matki Boskiej w Świętej Lipce sięgają XIV w. Według ustnie przekazywanej informacji więziony w lochach kętrzyńskiego zamku skazaniec dzięki interwencji Matki Bożej wyrzeźbił w drewnie Jej figurkę z Dzieciątkiem.

Czytaj więcej...

Katedra we Fromborku

WZGÓRZE KATEDRALNE Frombork to niewielkie miasteczko nad Zalewem Wiślanym. Miejsce malownicze i dzięki licznym pamiątkom przeszłości pełne tajemniczego uroku. Od końca XIII stulecia siedziba kapituły warmińskiej. Miasto lokowane na prawie lubeckim, skąd pochodzili pierwsi osadnicy.

Czytaj więcej...