MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAKościół pw. Podwyższenia Krzyża


Decyzję budowy kaplicy podjął bp A. Ch. Załuski w 1709 roku jako wotum dziękczynne za odwrócenie epidemii dżumy, która wówczas grasowała na Warmii ustanowienia sanktuarium dla dawnego rzeźbionego krzyża, stojącego w miejscu obecnego kościoła. 30 września nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego. Nie wiadomo jednak na jakim etapie za życia Załuskiego tę kaplicę ukończono. Pewnym natomiast jest, że za rządów bpa Ignacego Krasickiegowystawiono obecny kościół według projektu budowniczego Ernesta Mazura. Z tego bowiem okresu zachowała się chorągiewka z datą 1789r.

ARCHITEKTURA

Barokowe wyposażenie wnętrza pochodzi z około 1790 roku. Kościół zbudowano z cegły na rzucie prostokąta o wymiarach 24 * 10 m. Odwrotnie orientowany. Od zachodu dobudowano zakrystię, od północy kruchtę. Budowla poprzedzona jest od wschodu murem z dwiema narożnymi kaplicami [Fot.3] i bramą pośrodku zwieńczoną kutym krzyżem. Wnętrze nakryte stropem drewnianym płaskim, polichromowanym. Dach dwuspadowy zwieńczony wieżyczką na sygnaturkę o strzelistej iglicy. Remontu dach i pokrycia blachą miedzianą sygnaturki dokonano w latach 1993/94.

OŁTARZ

Ołtarz główny barokowy pochodzi z XVIII wieku. Drewniany, ciemny bez polichromii, jednoosiowy. W środku wtórny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej pokryty kotarą.

Ołtarz boczny lewy barokowy z XVIII wieku stanowi pomniejszoną i częściowo zredukowaną kopię obrazu ołtarza głównego.

Ołtarz boczny prawy barokowy, również z XVIII wieku z obrazami z XIX wieku. Ambona z początku XIX wieku, drewniana, wsparta na słupie bez polichromii. Od strony zachodniej kościoła pobudowano plebanię w latach 1982 - 1990.

 

 

JAK I KIEDY ZWIEDZAĆ?

Kościół w okresie letnim otwarty przez cały dzień, w okresie zimowym przed i po mszy.

DANE ADRESOWE

Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża św
ul. Wiejska 113
11-100 Lidzbark Warmiński
tel:+48 89 7673898