MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAInformacje teleadresowe

INFORMACJE TELEADRESOWE 
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

 ul. Świętochowskiego 14

11-100 Lidzbark Warmiński

 

Biuletyn Informacji Publicznej:

http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/

 

Portal Miejski:

www.lidzbarkw.eu

 

e-mail:

um@lidzbarkwarminski.pl

 

Centrala                                89 767 85 00

Fax                                        89 767 23 03

 

Sekretariat Burmistrza         89 767 85 62

Sekretarz Miasta                   89 767 85 34

Skarbnik Miasta                     89 767 85 12

 

Biuro Rady Miejskiej              89 767 85 28

 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

Kierownik                               89 767 85 16

Ewidencja ludności                89 767 85 25

Dowody osobiste                    89 767 85 26

Działalność gospodarcza       89 767 85 22

Sprawy wojskowe i obronne  89 767 85 30

Promocja miasta                    89 767 85 17

Informatyk                             89 767 85 40

Urząd Stanu Cywilnego          89 767 24 06

 

Referat Finansowy:

Kierownik                               89 767 85 27

Księgowość budżetowa          89 767 85 27

Podatki i opłaty lokalne         89 767 85 10 oraz 89 767 85 51

Gospodarka odpadami komunalnymi      89 767 85 51 oraz 89 767 85 20

Kasa                                        89 767 85 29

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji:

Kierownik                               89 767 85 21

Zamówienia publiczne           89 767 85 20

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 89 767 85 20

Ochrona przyrody    89 767 85 50

Zagospodarowanie przestrzenne i utrzymanie dróg, fundusze unijne, oświetlenie uliczne, obsługa przedsiębiorców      89 767 85 18

 

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

Kierownik                              89 767 85 15

Sprzedaż gruntów komunalnych, dzierżawa i najem gruntów komunalnych   89 767 85 13

Sprzedaż lokali i budynków, przekształcenie i sprzedaż garaży oraz pawilonów                             89 767 85 14

 

Straż Miejska:

Komendant                           89 767 85 31

Straż Miejska                       89 767 85 32

Monitoring                            89 767 85 36

 

Obrona cywilna i reagowania kryzysowego        89 767 85 35

 
http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=291245