MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAKomisje powoływane Zarządzeniem Burmistrza

 1. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  W LIDZBARKU WARMIŃSKIM:
 • Przewodniczący- Piotr Szutowicz
 • Sekretarz- Irena Gorczyca
 • Członek - Marzena Fenkanin
 • Członek- Janusz Arter
 • Członek - Rafał Tkaczuk
 • Członek - Karol Szczebiot,
 • Członek - Roman Szewczyk
 • Członek - Ewa Stramko

powołana Zarządzeniem Nr SE.0050.159.2014.MG z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmińskim oraz Zarządzeniem Nr SE.0050.24.2015.MG z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmińskim.

 

 1. SKŁAD OSOBOWY STAŁEGO DYŻURU BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM:
  • Kępińska Ewa
  • Kowalska Magdalena
  • Nogaj Jerzy
  • Sławiński Ireneusz
  • Stramko Ewa

powołany Zarządzeniem Nr SE.0050.33.2015.MG z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego w Urzędzie Miejskim.

 

 1. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY:
  • Jolanta Kwiatkowska – pielęgniarka w Zespole Opieki Zdrowotnej
  • Anna Zwierzyńska - kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
  • Marzena Fenkanin – pedagog w Zespole Szkół Ogólnokształcących
  • Katarzyna Chomej – policjantka w Powiatowej Komendzie Policji
  • Mirosław Wilk - policjant w Powiatowej Komendzie Policji
  • Janina Łukaszewicz – pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  • Irena Gorczyca – członek Miejskiej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Barbara Krasowska – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej

powołany Zarządzeniem Nr SE.0050.21.2015.MG z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz  Zarządzeniem Nr SE.0050.66.2015.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

 1. KOMISJA DS. WYDZIELENIA DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ PRZEZNACZONEJ DO BRAKOWANIA W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM:
 • Alicja Rosa – Przewodnicząca
 • Przedstawiciel poszczególnych komórek organizacyjnych
 • Renata Kozłowska
 • Ireneusz Sławiński

powołana Zarządzeniem Nr SE.0050.90.2015.MG z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

 

 1. KOMISJA STYPENDIALNA DO OPINIOWANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA:
 • Przewodniczący - Sebastian Kuźniewski - Z-ca Burmistrza,
 • Członek - Andrzej Kędzierski - przewodniczący Rady Miejskiej,
 • Członek - Anna Gąsiewska - pracownik socjalny MOPS,
 • Członek - Edyta Jędrych-Pieniuk - dyrektor MZEASiP.

powołana Zarządzeniem nr SE.0050.151.2015.MG z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy.

 

 1. STAŁA KOMISJA LIKWIDACYJNA:
 • Piotr Szutowicz – przewodniczący
 • Monika Adamek – członek
 • Jan Kondratowicz – członek

powołana Zarządzeniem nr SE.0050.4.2016.MG z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej.

 

 1. MIEJSKA KOMISJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA:
 • Piotr Kaniewski
 • Jadwiga Wilczyńska
 • Jacek Bocheński

powołana Zarządzeniem nr SE.0050.7.2016.MG z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

 

 1. ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA DIAGNOZY ZAPOTRZEBOWANIA PRZEDSZKOLA NR 6 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LIDZBARKU WARMIŃSKIM:
 • Elżbieta Aleksandrowicz - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
  w Lidzbarku Warmińskim - przewodnicząca zespołu,
 • Edyta Jędrych - Pieniuk - Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli  w Lidzbarku Warmińskim - członek zespołu,
 • Maria Felenczak - Wicedyrektor ds. Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim - członek zespołu,
 • Marlena Andrukajtis - nauczyciel edukacji przedszkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim - członek zespołu,
 • Joanna Szewalje - nauczyciel edukacji przedszkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim - członek zespołu.

powołany Zarządzeniem nr SE.0050.3.2016.MG z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania diagnozy zapotrzebowania przedszkola nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim na wsparcie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 1. KOMITET DS. REWITALIZACJI MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI W PERSPEKTYWIE PROGRAMOWO-FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ 2014-2020:
 • Sebastian Kuźniewski - koordynator
 • Tadeusz Makiewicz
 • Agnieszka Żejmo-Rekść
 • Elwira Borkowska
 • Mieczysław Sosna
 • Andrzej Kędzierski
 • Józef  Kurto
 • Marek Grzmiączka
 • Iwona Łagocka
 • Stefania Skrodzka
 • Tomasz Frączak
 • Jerzy Niedźwiedzki
 • Stanisław Rynkiewicz
 • Jerzy Wiśniewski
 • Rafał Pliszka
 • Damian Kardymowicz

powołany Zarządzeniem nr SE.0050.39.2016.MG z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie składu osobowego Komitetu ds. rewitalizacji Miasta Lidzbark Warmiński w perspektywie programowo-finansowej Unii Europejskiej 2014-2020).

 

 1. RADA SPORTU:
 • Tomasz Naumczyk
 • Marek Jachura
 • Paweł Łukian
 • Stanisław Prewysz-Kwinto
 • Daniel Żuk
 • Artur Wangin
 • Marcin Paukszto
 • Daniel Grzelak
 • Zbyszek Pietkiewicz
 • Andrzej Litwin
 • Karol Szczebiot
 • Paweł Baranowski
 • Marek Olszewski
 • Piotr Zalewski

powołana Zarządzeniem Nr SE.0050.26.2017.MG z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składu osobowego Rady Sportu.

 

 1. ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY DS.  BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
 • Sebastian Kuźniewski  – przedstawiciel Burmistrza
 • Tadeusz Makiewicz     – przedstawiciel Burmistrza
 • Janina Piętka             - przedstawiciel Burmistrza
 • Adam Brodowski         – Radny Rady Miejskiej
 • Przemysław Moroz      - Radny Rady Miejskiej
 • Damian Kardymowicz  – przedstawiciel organizacji pozarządowych
 • Paweł Straszyński       - przedstawiciel organizacji pozarządowych
 • Jerzy Niedźwiecki      – przedstawiciel Warmińskiego Stowarzyszenia  Przedsiębiorców

powołany Zarządzeniem nr SE.0050.80.2016.MG z dnia 17 czerwca 2016 r.         w sprawie powołania Komisji do spraw Budżetu Obywatelskiego

 

      12. ZESPÓŁ DS. REALIZJI PROGRAMU LIDZBARK WARMIŃSKI BEZ WAD POSTAWY

 • Wojciech Korzeniewski - przewodniczący
 • Katarzyna Radulewicz - z-ca przewodniczącego
 • Andrzeja Dryzelenko
 • Tomasz Naumczyk
 • Ewa Lubińska
 • Iwona Łagocka
 • Piotr Pasternak
 • Jaremi Sciepurko
powołany Zarządzeniem nr SE.0050.27.2017.MG z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji programu Lidzbark Warmiński bez wad postawy. 
 
 
13. ZESPÓŁ DORADCZY SENIORÓW
 
 • Jolanta Adamczyk
 • Irena Krystyna Chojeta
 • Janina Drozd
 • Stanisława Golec
 • Wanda Gostomska
 • Czesław Klepacki
 • Gabriela Krynicka
 • Irena Kuczykowska
 • Barbara Michalak
 • Rita Popławska
 • Apolonia Stankiewicz
 • Aleksander Szybko
 • Janina Tausiewicz
 • Gerard Wichowski
 • Romualda Zakrzewska
powołany Zarządzeniem NR. SE.0050.41.2017.MG z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie składu osobowego Zespołu Doradczego Seniorów.
 
 

14. KOMISJA  DS.  BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Sebastian Kuźniewski – przedstawiciel Burmistrza
 • Tadeusz Makiewicz – przedstawiciel Burmistrza
 • Janina Piętka - przedstawiciel Burmistrza
 • Adam Brodowski – Radny Rady Miejskiej
 • Przemysław Moroz - Radny Rady Miejskiej
 • Damian Kardymowicz – przedstawiciel organizacji pozarządowych

powołana Zarządzeniem nr SE.0050.74.2017.MG z dnia 24 maja 2017 r.  w sprawie powołania Komisji do spraw Budżetu Obywatelskiego