MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAKatedra we Fromborku

WZGÓRZE KATEDRALNE


Frombork to niewielkie miasteczko nad Zalewem Wiślanym. Miejsce malownicze i dzięki licznym pamiątkom przeszłości pełne tajemniczego uroku. Od końca XIII stulecia siedziba kapituły warmińskiej. Miasto lokowane na prawie lubeckim, skąd pochodzili pierwsi osadnicy. Prawa miejskie posiada od 8 lipca 1310 roku.

Ponad 700-letnie dzieje miasta pozostawiły rozliczne ślady. Odkrywają je co roku nowe rzesze turystów. Przyciąga unikalna architektura zespołu katedralnego, bogata historia i zagadki kosmosu. Przede wszystkim jednak postać Mikołaja Kopernika.

Zabytkiem najwyższej klasy jest zespół warowni katedralnej. Wielokrotnie niszczony i przebudowywany, zachował mimo to wiele podstawowych elementów średniowiecznego założenia architektonicznego. Od 1948 r. opiekę nad tym zabytkiem, poza katedrą i kapitularzem, sprawuje Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Najstarszą budowlą Wzgórza Katedralnego, a zarazem miasta, jest Bazylika Katedralna [Fot.5, Fot.6, Fot.7] pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja Apostoła, wzniesiona w latach 1329-1388. Jest ona budowlą gotycką, halową, trójnawową o długości ok. 97 m, szerokości wynoszącej od 12 m w prezbiterium do 22 m w głównym korpusie. Innym ważnym obiektem Wzgórza Katedralnego jest dawny pałac biskupów warmińskich. Ta gotycko-barokowa budowla (XIV-XVIII w.), umieszczona w południowo-wschodnim odcinku warowni, spłonęła w 1945 r. W latach 1965-1970 pałac odbudowano na potrzeby muzealne. Dziś turystom udostępniane są w nim wystawy stałe: „Mikołaj Kopernik”, „Frombork w zabytkach kultury materialnej”, „Z dziejów astronomii” oraz liczne ekspozycje czasowe: kartografia, ikonografia miast, historia oficyn wydawniczych i księgozbiorów warmińskich.

Najwyższą budowlą na Wzgórzu Katedralnym jest gotycko-barokowa dzwonnica, postawiona w drugiej połowie XVII w. na obronnym oktogonie, istniejącym od połowy XIV w. (Wieża Radziejowskiego) [Fot. 4] Ten zniszczony i wypalony w 1945 r. obiekt odbudowano w latach 1972-1973. W przyziemiu mieści się muzealne planetarium wyposażone w aparaturę firmy Zeissa, która wyświetla na kopule o średnicy 8 m obrazy nieba, widocznego z dowolnego miejsca na Ziemi, z wybranych lat, każdej pory dnia i roku. Na wyższych kondygnacjach w sezonie letnim prezentowane są wystawy sztuki współczesnej. W dzwonnicy zamieszczone jest wahadło Foucaulta [Fot. 3], jedyny w Polsce przyrząd do obserwacji dobowego ruchu wirowego Ziemi. Na wysokości ok. 70 m n.p.m. znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę okolic Fromborka.

Najstarszym elementem fortyfikacji Wzgórza Katedralnego jest wieża w północno-zachodnim narożniku warowni, zwana Wieżą Kopernika. [Fot.2]

Informacje pochodzą z serwisu miasta gminy Frombork
http://www.frombork.pl

JAK I KIEDY ZWIEDZAĆ?

Informacje na temat zwiedzania na stronie http://katedra-frombork.pl/

 

DANE ADRESOWE

Katedra we Fromborku
uk. Katedralna 8
14-530 Frombork