MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAGospodarka odpadami komunalnymi

Uprzejmie informujemy, że odbiorcą odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński jest KONSORCJUM w składzie:

LIDER: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Dantyszka 13, 11-100 Lidzbark Warmiński,

UCZESTNIK: REMONDIS OLSZTYN Sp. z o. o. Sp. K., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn.

Numer telefonu kontaktowego do PGK Sp. z o. o. Lidzbark Warmiński: 89 767 84 50, 89 767 84 54.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. odpady zebrane z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) – Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.


  • Zasady obliczania opłaty za śmieci:
  1. Nieruchomości zamieszkałe (budynki mieszkalne wielo i jenorodzinne)
  2. Nieruchomości niezamieszkałe posiadające teren do usytuowania pojemników na odpady komunalne (np. zakłady produkcyjne i handlowe, szkoły, urzędy itp.)
  • Wzory pism:
  1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązuje do 30 czerwca 2017),
  2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązuje od 1 lipca 2017).