MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAACerkiew Prawosławna pw. św. Ap. Piotra i Pawła


Kościół stanowi wybitne dzieło architektury protestanckiej na Warmii. Został wybudowany w latach 1818-1823, sfinansowany przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III. Wystawiony w konstrukcjiryglowej, na kamiennej podmurówce; oszalowany, stanowitrójnawowąpięcioprzęsłową bazylikę emporową, z płytkimprezbiterium od północy i dwuwieżową fasadą od południa. We wnętrzu empory wsparte na czworobocznych słupach, otwarte do nawy głównej szerokimi półkolistymi arkadami.

Do budowy kościoła wykorzystano projekt budowli murowanej przygotowany w Wyższej Deputacji Budowlanej (Oberbaudeputation) w Berlinie, kierowanej ówcześnie przezKarola Fryderyka Schinkla. Uważa się, że projekt kościoła był bezpośrednio inspirowany twórczością Schinkla. W projekcie można dopatrzyć się wyznawanej przez tego architekta idei łączenia historycznych form zaczerpniętych z różnych stylów i epok, w nowatorskie struktury pod względem kompozycji i estetyki. W czasie analogicznym do budowy lidzbarskiej świątyni brak podobnego rozwiązania architektonicznego w twórczości Karola Fryderyka Schinkla; odnajdujemy je nieco później w koncepcji kościoła w Straupitz na Łużycach (kontrakt z 1826 r.)

 

Obecnie po renowacji:

Cerkiew

 fot. Archiwum UM

 

JAK I KIEDY ZWIEDZAĆ?

Zwiedzanie najlepiej ustalić dzwonąc.


 

DANE ADRESOWE

Parafia Prawosławna
ul. Wysokiej Bramy 4/6
11-100 Lidzbark Warmiński
tel:+48 89 7672664, +48 89 7675078