MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAABudżet obywatelski

Informacja

o wynikach głosowania nad projektami do zrealizowania na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark  Warmiński w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Zgodnie z harmonogramem przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na 2019 rok, w dniu 24 września 2018r. Komisja do spraw Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński powołana Zarządzeniem Nr SE.0050.68.2018.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 maja 2018r. dokonała przeliczenia głosów oddanych na poszczególne projekty.

         Komisja do spraw Budżetu Obywatelskiego stwierdza, iż projekty pod nazwą: Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Orneckiej. Teren rekreacyjny przy ulicy Orneckiej Lidzbark Warmiński   Dz. Nr 14/36 obręb 8 ; Koncert Charytatywny na Rzecz Ratownictwa i Transplantologii Amfiteatr miejski w Lidzbarku Warmińskim; Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w parku im. Ireny Kwinto. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Park im. Ireny Kwinto Lidzbark Warmiński; Osiedlowy plac zabaw. Teren zlokalizowany obok boiska przy  ul. Paderewskiego. Działka   nr 194/15; Zakup kompletów odzieży sportowej dla dzieci szkolących się w Akademii Piłkarskiej Progres - Lidzbark Warmiński; Szkolny plac rekreacji i zabaw przy  ul. Szkolnej w Lidzbarku Warmińskim. Teren pomiędzy budynkami szkolnymi Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 działka nr 10-44/1, uzyskały najwyższą ilość głosów i będą ujęte w budżecie Gminy Miejskiej na 2019 rok.

 Liczba głosów oddanych na wszystkie projekty przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

1.

Lidzbarczanie dla Bezdomnych Zwierząt. Przytulisko przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej  Lidzbark Warmiński 

262

2.

Strefa Czytania na Bulwarze nad Łyną. Bulwar nad Łyną

246

3.

Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Orneckiej. Teren rekreacyjny przy ulicy Orneckiej Lidzbark Warmiński   Dz. Nr 14/36 obręb 8

654

4.

Zakup kompletów odzieży sportowej dla dzieci szkolących się w Akademii Piłkarskiej Progres - Lidzbark Warmiński

284

 

 

 

5.

Sieć automatycznych Defibrylatorów AED. Lidzbark Warmiński -  ogólnodostępne miejsca.

19

6.

Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego     w parku im. Ireny Kwinto. Budowa linarium. Zakup i montaż urządzeń. Park im. Ireny Kwinto Lidzbark Warmiński.

57

7.

Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego     w parku im. Ireny Kwinto. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Park im. Ireny Kwinto Lidzbark Warmiński.

353

8.

Rozwój i rekreacja pod chmurką. Teren obok budynku MOPS ul. Akacjowa Lidzbark Warmiński

1

9.

Rozbudowa, modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Plaża miejska Wielochowo

12

10.

Zagospodarowanie wyschniętego stawu na Park Osiedlowy – II etap. Osiedle przy ul. Warmińskiej fragment działki nr 27/49    po wyschniętym stawie.

83

11.

Osiedlowy plac zabaw. Teren zlokalizowany obok boiska przy  ul. Paderewskiego. Działka   nr 194/15

296

12.

Szkolny plac rekreacji i zabaw przy                ul. Szkolnej w Lidzbarku Warmińskim. Teren pomiędzy budynkami szkolnymi Szkoła Podstawowa    Nr 1   i Gimnazjum Nr 1 działka nr 10-44/1

268

13.

I Ty możesz zostać Napoleonem na planszy              i polach rekonstrukcji historycznych bitew. Bezpłatne warsztaty gier i rekonstrukcji historycznej  dla mieszkańców. Pomieszczenia Wileńskiego Muszkieterskiego Pułku  w DŚT „Ratusz” Lidzbark Warmiński oraz tereny miejskie.

4

14.

Koncert Charytatywny na Rzecz Ratownictwa          i Transplantologii. Amfiteatr miejski w Lidzbarku Warmińskim.

638

15.

Budowa bieżni lekkoatletycznej zakończona zeskokiem do skoku  w dal  wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej. Kompleks sportowy przy ulicy Polnej. Usytuowanie wzdłuż boiska do piłki nożnej od strony osiedla.

6

16.

Wymiana nawierzchni boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Polnej. Lidzbark Warmiński, ul. Polna.

157

17.

Oświetlenie boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Polnej. Lidzbark Warmiński, ul. Polna.

1

 

 

                                                                                                                     Przewodniczący

Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

/-/

Damian Kardymowicz

 

Protokół wyników głosowania

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Od dnia 17 sierpnia 2018 roku można głosować na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie będzie trwało do dnia 14 września 2018 roku do godziny 15.

 

Ogłoszenie dot. Budżetu Obywatelskiego

Karta do głosowania

Zarządzenie dot. Budżetu Obywatelskiego

Klauzula Informacyjna

 

Informacja Budżet Obywatelski 2019

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach głosowania nad projektami do realizowania na terenie Gminy Mijeskiej Lidzbark Warmiński w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

Protokół wyników głosowania w konsultacjach społecznych projektów zgłoszonych przez mieszkańców Gmony Miejskiej Lidzbark Warmiński w ramach Budżetu Obywatelskiego przeprowadzonychw dniach 17 sierpnia do 8 września 2017 roku.

Informacja Budżet Obywatelski 2018

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

GŁOSOWANIE - Budżet Obywatelski 2018

Projekty podlegające głosowaniu - Budżet Obywatelski 2018

Karta do głosowania - Bydżet Obywatelski 2018