MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAABudżet obywatelski

 

Informacja

o wynikach głosowania nad projektami do zrealizowania na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Zgodnie z harmonogramem przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na 2020 rok, w dniu 22 października 2019r. Komisja do spraw Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński powołana Zarządzeniem Nr SE.0050.97.2019.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 sierpnia 2019r. dokonała przeliczenia głosów oddanych na poszczególne projekty.

Komisja do spraw Budżetu Obywatelskiego stwierdza, iż projekty pod nazwą: „Zielony Park” przy ulicy Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim Etap 1 działka nr 8-14/36 Teren rekreacyjny; „Cztery łapy” – czyli działania wspierające przytulisko przy PGK Lidzbark Warmiński.; Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 5 „Piąteczka”. Lidzbark Warmiński ul. Wodna 9.; Półkolonie letnie dla dzieci z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński. Gmina Miejska Lidzbark Warmiński; Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń. Monitoring w szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim, ul. Lipowa 17A; „Polny konik”. Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Polna 36 Lidzbark Warmiński , uzyskały najwyższą ilość głosów i będą ujęte w budżecie Gminy Miejskiej na 2020 rok.

Liczba głosów oddanych na wszystkie projekty przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

1

Chwała bohaterom-żyli wśród nas” Cmentarz komunalny w Lidzbarku Warmińskim.

 

1

2

Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń. Monitoring w szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim, ul. Lipowa 17A

448

3

Zielony Park ” przy ulicy Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim Etap 1 działka nr 8-14/36 . Teren rekreacyjny.

807

4

Tor przeszkód bez przeszkód. Budowa ścieżki sensorycznej. Teren przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lidzbarku Warmińskim, ul. Lipowa 17A, działka nr 6-133/2.

370

5

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 5 „Piąteczka”. Lidzbark Warmiński ul. Wodna 9.

770

6

Budowa placu zabaw dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. Park Ireny Kwinto Lidzbark Warmiński .

 

385

7

Polny konik”. Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Polna 36 Lidzbark Warmiński .

 

394

8

Kącik edukacji Ekologicznej- budujemy wiatę edukacyjną”. Teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego , ul. Polna 36 Lidzbark Warmiński.

 

316

9

Zakup wyposażenia boiska piłkarskiego przy ul. Polnej, Lidzbark Warmiński

374

10

Cztery łapy” – czyli działania wspierające przytulisko przy PGK Lidzbark Warmiński.

784

11

Oświetlenie boiska treningowego do piłki nożnej przy ulicy Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim

55

12

Koncert na Rzecz Ratownictwa i Transplantologii. Amfiteatr Miejski Lidzbark Warmiński.

 

71

13

Zagospodarowanie wyschniętego stawu na Park Osiedlowy – II etap. Osiedle przy ul. Warmińskiej fragment działki nr 27/49 po wyschniętym stawie.

 

 

160

14

Półkolonie letnie dla dzieci z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński. Gmina Miejska Lidzbark Warmiński.

 

472

15

Lidzbark Warmiński oczami dzieci”. Przestrzeń miejska Lidzbarka Warmińskiego.

 

348

16

Doposażenie infrastruktury szkolnej przy ul. Szkolnej w Lidzbarku Warmińskim. Infrastruktura Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim (pomiędzy działkami nr10-44/1 a 10-44/2).

125

 

Przewodnicząca

Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

/-/ Marzena Newelska

 

 

Protokół wynikow głosowania

 

 

Budżet Obywatelski 2020

 

W Lidzbarku Warmińskim zakończyła się ocena formalna wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Wpłynęły 22 formularze zgłoszeniowe, pozytywną weryfikację przeszło 16 projektów.

Lista projektów, które będą poddane pod głosowanie

Lp.

Nazwa projektu

Lokalizacja projektu

Szacunkowy koszt projektu

1

„Chwała bohaterom-żyli wśród nas”

 

Cmentarz komunalny             w Lidzbarku Warmińskim

12.000 zł

2

Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń. Monitoring w szkole Podstawowej Nr 3            w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark Warmiński               ul. Lipowa 17A

50.000 zł

3

„Zielony Park ”   przy ulicy Orneckiej    w Lidzbarku Warmińskim  Etap 1

Lidzbark Warmiński              ul. Ornecka , działka              nr 8-14/36 . Teren rekreacyjny

50.000 zł

4

Tor przeszkód bez przeszkód. Budowa ścieżki sensorycznej.

Teren przy Szkole Podstawowej Nr 3                   w Lidzbarku Warmińskim,     ul. Lipowa 17A, działka         nr 6-133/2

50.000 zł

5

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu   Nr 5 „Piąteczka”

Lidzbark Warmiński              ul. Wodna 9

50.000 zł

6

Budowa placu zabaw dla osób niepełnosprawnych  intelektualnie               i fizycznie.

 

Park Ireny Kwinto

Lidzbark Warmiński             

50.000 zł

7

„Polny konik”

 

Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym         ul. Polna 36 Lidzbark Warmiński             

50.000 zł

8

„Kącik edukacji Ekologicznej- budujemy wiatę edukacyjną”

 

Teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego , ul. Polna 36 Lidzbark Warmiński             

50.000 zł

9

Zakup wyposażenia boiska piłkarskiego       przy ul. Polnej

Lidzbark Warmiński ,ul. Polna

50.000 zł

10

„Cztery łapy” – czyli działania wspierające przytulisko przy PGK Lidzbark Warmiński

Lidzbarskie przytulisko przy PGK Lidzbark Warmiński

50.000 zł

11

Oświetlenie boiska treningowego do piłki nożnej przy ulicy Polnej 36

Lidzbark Warmiński ,             ul. Polna 36

50.000 zł

12

Koncert na Rzecz Ratownictwa                           i Transplantologii

 

Amfiteatr Miejski Lidzbark Warmiński.

50.000 zł

13

Zagospodarowanie wyschniętego stawu na Park Osiedlowy – II etap.

Osiedle przy ul. Warmińskiej fragment działki nr 27/49                 po wyschniętym stawie.

50.000 zł

14

Półkolonie letnie dla dzieci z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

50.000 zł

15

„Lidzbark Warmiński oczami dzieci”

 

Przestrzeń miejska Lidzbarka Warmińskiego

50.000 zł

16

Doposażenie infrastruktury szkolnej przy  ul. Szkolnej  w Lidzbarku Warmińskim

Infrastruktura Szkoły Podstawowej Nr 1                   w Lidzbarku Warmińskim

(pomiędzy działkami         nr10-44/1 a 10-44/2)

50.000 zł

 

 • Głosowanie odbędzie się w terminie od dnia 24 września do dnia 16 października 2019 roku, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim (obecnie Ratusz                       Ratuszowa 5, Kamienica ul. Plac Młyński 6) oraz Lidzbarski Dom Kultury ul. Słowackiego 4.
 • W głosowaniu może brać udział każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński stale zamieszkały na jej terenie.
 • Karty do głosowania będą dostępne w punktach Urzędu Miasta tj. Ratusz ul. Ratuszowa 5/6, Kamienica ul. Plac Młyński 6, Lidzbarski Dom Kultury ul. Słowackiego 4 a także dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem: http:/ lidzbarkw.eu/budzet-obywatelski.
 • Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w punktach Urzędu Miasta tj. Ratusz ul. Ratuszowa 5 , Kamienica ul. Plac Młyński 6, Lidzbarski Dom Kultury ul. Słowackiego 4
 • Informacje o sposobie głosowania będą umieszczone na kartach do głosowania.
 • Karty do głosowania będą udostępnione od dnia 24 września 2019r.
 • Głosujący może oddać głos na jeden projekt
 • Do realizacji w 2020 roku zostanie przyjęty projekt/projekty, które uzyskają największą liczbę ważnie oddanych głosów.

Przypominamy, że głosowanie rozpoczyna się już 24 września i trwać będzie                       do 16 października 2019r. głosować będzie można tradycyjnie, na papierowej karcie, którą będzie można pobrać w punktach Urzędu Miasta tj. Ratusz ul. Ratuszowa 5/6, Kamienica                 ul. Plac Młyński 6, Lidzbarski Dom Kultury ul. Słowackiego 4 lub na stronie lidzbarkw.eu/budżet-obywatelski   i oddać w punktach głosowania

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA BUDŻET OBYWATELSKI 2020 

 

 

 

IV Edycja BO – 2020r

Weź udział w IV Edycji Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego

Mieszkasz w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński?

Masz pomysł na ciekawy projekt, który podniesie jakość życia mieszkańców.

Złóż wniosek.  

Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok rozpocznie się od 21 sierpnia 2019r. i zakończy się z dniem 12 września 2019r.

Na projekty wyznaczono 300 tys. zł.

Wartość pojedynczego projektu nie może być wyższa niż 50 tys. zł.

 

Na stronie internetowej miasta urzędnicy będą przypominać o najważniejszych sprawach dotyczących Budżetu Obywatelskiego w Lidzbarku Warmińskim.

Jak zgłosić projekt ?

Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu w formie papierowej składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub przesyła listownie na adres: Urząd Miejski  Lidzbarku Warmińskim, ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński w terminie wskazanym w harmonogramie konsultacji.

Kto zgłasza projekt?

- każdy uprawniony mieszkaniec Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

 

 

Co może być zgłoszone?
- zadanie znajdujące się w kompetencji gminy dotyczące:

 1. a) ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia - tj. instalacji nowych lub wymiany obiektów małej architektury, urządzaniu zieleni miejskiej, urządzaniu parków i skwerów dzielnicowych, likwidacji elementów zakłócających estetykę;
 2. b) rekreacji – tj. modernizacji, doposażaniu placów zabaw, terenów i obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych;
 3. c) działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, zdrowotnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

 

Jakie są ograniczenia do projektów ?

 • projekt dotyczy zadań własnych gminy miejskiej,
 • projekt jest zgodny z obowiązującymi w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński planami zagospodarowania przestrzennego i programami wynikającymi z odpowiednich Uchwał Rady Miejskiej,
 • stan własnościowy terenu wskazany przez wnioskodawcę jest prawidłowy i umożliwia realizacje projektu,
 • zakres rzeczowy nie jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez gminę miejską w tym samym roku budżetowym,
 • znaczenia dla lokalnej społeczności,
 • łączny szacunkowy koszt realizacji proponowanego projektu mieści się w kwocie przeznaczonej w Budżecie Obywatelskim na 2020 rok,
 • realizacja projektu spełnia wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych ( w tym z uwzględnieniem przyszłych szacunkowych kosztów eksploatacji),
 • zgłoszony projekt jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

Projekty niespełniające w/w wymogów podlegają odrzuceniu.

Co musisz dołączyć do wniosku?

- do każdego wniosku musi być dołączona lista poparcia  podpisana przez co najmniej 15 mieszkańców gminy miejskiej.

PAMIĘTAJ - masz czas do 12 września !!!

Informacji o Budżecie Obywatelskim udziela pracownik Urzędu Miejskiego ul. Ratuszowa 5 pok. Nr 6,  tel: 895270763 wew.22. 

Materiały do pobrania (regulamin, wzory dokumentów itp.  na  stronie www.lidzbarkw.eu w zakładce Budżet Obywatelski.

 

Formularz zgłoszeniowy projektów

 

Lista osób popierających projekt

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja

o wynikach głosowania nad projektami do zrealizowania na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark  Warmiński w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Zgodnie z harmonogramem przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na 2019 rok, w dniu 24 września 2018r. Komisja do spraw Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński powołana Zarządzeniem Nr SE.0050.68.2018.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 maja 2018r. dokonała przeliczenia głosów oddanych na poszczególne projekty.

         Komisja do spraw Budżetu Obywatelskiego stwierdza, iż projekty pod nazwą: Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Orneckiej. Teren rekreacyjny przy ulicy Orneckiej Lidzbark Warmiński   Dz. Nr 14/36 obręb 8 ; Koncert Charytatywny na Rzecz Ratownictwa i Transplantologii Amfiteatr miejski w Lidzbarku Warmińskim; Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w parku im. Ireny Kwinto. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Park im. Ireny Kwinto Lidzbark Warmiński; Osiedlowy plac zabaw. Teren zlokalizowany obok boiska przy  ul. Paderewskiego. Działka   nr 194/15; Zakup kompletów odzieży sportowej dla dzieci szkolących się w Akademii Piłkarskiej Progres - Lidzbark Warmiński; Szkolny plac rekreacji i zabaw przy  ul. Szkolnej w Lidzbarku Warmińskim. Teren pomiędzy budynkami szkolnymi Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 działka nr 10-44/1, uzyskały najwyższą ilość głosów i będą ujęte w budżecie Gminy Miejskiej na 2019 rok.

 Liczba głosów oddanych na wszystkie projekty przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa projektu

Liczba głosów ważnych

1.

Lidzbarczanie dla Bezdomnych Zwierząt. Przytulisko przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej  Lidzbark Warmiński 

262

2.

Strefa Czytania na Bulwarze nad Łyną. Bulwar nad Łyną

246

3.

Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Orneckiej. Teren rekreacyjny przy ulicy Orneckiej Lidzbark Warmiński   Dz. Nr 14/36 obręb 8

654

4.

Zakup kompletów odzieży sportowej dla dzieci szkolących się w Akademii Piłkarskiej Progres - Lidzbark Warmiński

284

 

 

 

5.

Sieć automatycznych Defibrylatorów AED. Lidzbark Warmiński -  ogólnodostępne miejsca.

19

6.

Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego     w parku im. Ireny Kwinto. Budowa linarium. Zakup i montaż urządzeń. Park im. Ireny Kwinto Lidzbark Warmiński.

57

7.

Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego     w parku im. Ireny Kwinto. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Park im. Ireny Kwinto Lidzbark Warmiński.

353

8.

Rozwój i rekreacja pod chmurką. Teren obok budynku MOPS ul. Akacjowa Lidzbark Warmiński

1

9.

Rozbudowa, modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Plaża miejska Wielochowo

12

10.

Zagospodarowanie wyschniętego stawu na Park Osiedlowy – II etap. Osiedle przy ul. Warmińskiej fragment działki nr 27/49    po wyschniętym stawie.

83

11.

Osiedlowy plac zabaw. Teren zlokalizowany obok boiska przy  ul. Paderewskiego. Działka   nr 194/15

296

12.

Szkolny plac rekreacji i zabaw przy                ul. Szkolnej w Lidzbarku Warmińskim. Teren pomiędzy budynkami szkolnymi Szkoła Podstawowa    Nr 1   i Gimnazjum Nr 1 działka nr 10-44/1

268

13.

I Ty możesz zostać Napoleonem na planszy              i polach rekonstrukcji historycznych bitew. Bezpłatne warsztaty gier i rekonstrukcji historycznej  dla mieszkańców. Pomieszczenia Wileńskiego Muszkieterskiego Pułku  w DŚT „Ratusz” Lidzbark Warmiński oraz tereny miejskie.

4

14.

Koncert Charytatywny na Rzecz Ratownictwa          i Transplantologii. Amfiteatr miejski w Lidzbarku Warmińskim.

638

15.

Budowa bieżni lekkoatletycznej zakończona zeskokiem do skoku  w dal  wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej. Kompleks sportowy przy ulicy Polnej. Usytuowanie wzdłuż boiska do piłki nożnej od strony osiedla.

6

16.

Wymiana nawierzchni boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Polnej. Lidzbark Warmiński, ul. Polna.

157

17.

Oświetlenie boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Polnej. Lidzbark Warmiński, ul. Polna.

1

 

 

                                                                                                                     Przewodniczący

Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

/-/

Damian Kardymowicz

 

Protokół wyników głosowania

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Od dnia 17 sierpnia 2018 roku można głosować na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie będzie trwało do dnia 14 września 2018 roku do godziny 15.

 

Ogłoszenie dot. Budżetu Obywatelskiego

Karta do głosowania

Zarządzenie dot. Budżetu Obywatelskiego

Klauzula Informacyjna

 

Informacja Budżet Obywatelski 2019

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach głosowania nad projektami do realizowania na terenie Gminy Mijeskiej Lidzbark Warmiński w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

Protokół wyników głosowania w konsultacjach społecznych projektów zgłoszonych przez mieszkańców Gmony Miejskiej Lidzbark Warmiński w ramach Budżetu Obywatelskiego przeprowadzonychw dniach 17 sierpnia do 8 września 2017 roku.

Informacja Budżet Obywatelski 2018

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

GŁOSOWANIE - Budżet Obywatelski 2018

Projekty podlegające głosowaniu - Budżet Obywatelski 2018

Karta do głosowania - Bydżet Obywatelski 2018