MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAASport i rekreacja

Za nami IX Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

22 marca w sali sportowej przy ul. Wierzbickiego odbył się IX Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Warmińsko –Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. Głównym organizatorem turnieju był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim oraz Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”.


W organizacji turnieju, jak w minionych latach pomogli nam: Klub Sportowy Tenisa Stołowego „Warmia”, prowadzony przez pana Zbyszka Pietkiewicza oraz Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim- pan dyrektor Czesław Sienkiewicz i jego uczniowie.


Patronat medialny nad zawodami sprawowała Gazeta Lidzbarska i TV Lidzbark.


W zawodach wzięło udział 78 zawodników z 13 placówek z naszego województwa. Zawodnicy rywalizowali w sześciu kategoriach, z podziałem na placówki szkolne i pozaszkolne, kobiety i mężczyzn oraz z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności (lekkie, głębsze). Gościliśmy zawodników z: Braniewa, Górowa Iławeckiego, Henrykowa, Kętrzyna, Lidzbarka Warmińskiego (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Środowiskowy Dom Samopomocy), Miłakowa, Nidzicy, Olsztyna, Ostródy, Szczytna.


Dzięki hojnemu dofinansowaniu naszej imprezy przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński oraz Powiat Lidzbarski, mogliśmy zadbać o to, aby wszyscy zawodnicy zostali obdarowani prezentami, a tenisiści stający na podium otrzymali solidne nagrody w postaci sprzętu sportowego oraz książek.


Wyniki turnieju:


Kobiety  z lekką niepełnosprawnością z placówek szkolnych: 1. Cychowska Justyna – SOSW Miłakowo

 2. Sobolewska Paulina – SOSW Miłakowo

 3. Dobrzyńska Wioleta – SOSW Olsztyn


Mężczyzni z lekką niepełnosprawnością intelektualną, z placówek szkolnych: 1. Rodziewicz Adrian- SOSW Olsztyn

 2. Dąga Sebastian – MOW Lidzbark Warmiński

 3. Ozdoba Bartosz – MOW Lidzbark Warmiński


Kobiety z głębszą niepełnosprawnością, z placówek szkolnych: 1. Wozniak Dominika – SOSW Nidzica

 2. Lewandowska Natalia – SOSW Olsztyn

 3. Bieduń Magdalena – SOSW Kętrzyn


Mężczyzni z głębszą niepełnosprawnością, z placówek szkolnych: 1. Siedlarek Paweł –SOSW Nidzica

 2. Wozniak Mateusz – SOSW Nidzica

 3. Nowakowski Kamil- SOSW Nidzica


Kobiety z placówek pozaszkolnych: 1. Piasecka Barbara - PŚDS Lidzbark Warmiński

 2. Petryszyn Anna – WTZ Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” Górowo Iławeckie

 3. Jarzębińska Justyna – PŚDS Lidzbark Warmiński


 


tekst i zdjęcia: Grazyna Rysik-Rakowska

powrót