MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzeniaZ życia miasta
19
2017-05-11 11:38:00
W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi złego stanu nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Olsztyńskiej oraz parkingu na ul. Kopernika przystąpiliśmy do napraw. Na ulicy Kopernika prace już są...
19
2017-05-11 11:27:00
Ruszyła kolejna edycja projektu Internetowe Rewolucje dla firm organizowane przez markę Google! W ramach nowej inicjatywy Google zapewni mikro, małym i średnim firmom wsparcie w postaci bezpłatnych kon...
19
2017-05-10 13:54:00
W związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użytecznosci publicznej każda Gmina jest zobowiązana do zmia...
19
2017-05-10 11:52:00
5 maja 2017 roku zostało podjętę Zarządzenie NR SE.0050.66.2017.MG w sprawie uchylenia Zarządzenia.    Treść Zarządzenia w załączniku.
19
2017-05-10 09:29:00
W ostatnim czasie końca doczekało kilka inwestycji, w tym parking na ulicy Olsztyńskiej, ulica Piękna oraz schody przy LDK.
19
2017-05-10 09:23:00
Uwaga utrudnienia w ruchu! GDDKiA informuje że w dniu 11 maja 2017 roku rozpocznie się remont ul.Bartoszyckiej na odcinku około 500m od wiaduktu do skrzyżowania z ulicą Warmińską. Planowo prace będą ...
19
2017-05-09 14:36:00
5 maja 2017 roku został wmurawany kamień węgielny pod budowę Amfiteatru. Obiekt zostanie wybudowany w ramach projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centr...
19
2017-05-05 12:02:00
W nawiązaniu do informacji, dotyczących wprowadzenia w Lidzbarku Warmińskim strefy płatnego parkowania, informuję, że w tej kwestii nie zapadły żadne wiążące decyzje. Pomysł wprowadzenia strefy powstał w ...
19
2017-05-04 08:04:00
W dniu 28.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla projektu: „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidz...
19
2017-04-28 14:18:00
Zakończyliśmy prace budowlane parkingu na ulicy Olsztyńskiej. Z parkingu będzie można korzystać już od jutra.