MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzeniaZ życia miasta
19
2017-05-25 13:39:00
Przejścia dla pieszych przy ulicach Lipowej i Spółdzielców zostały doświetlone.
19
2017-05-25 13:38:00
Burmistrz Lidzbark Warmińskiego informuje, że w wyniku przeprowadzonych rozmów z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wykonanymi analizami i oględzinami nieruchomości wykreślono z wojew...
19
2017-05-22 15:56:00
Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zostało zamieszczone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Infrastruktura uzdro...
19
2017-05-22 15:48:00
15 maja rozpoczęto postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont budynków mieszkalnych przy ulicach: Łaziennej 6-8 i Leśnej 1 w Lidzbarku Warm...
19
2017-05-22 15:08:00
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego zaprasza do składania wniosków o wydzierżawienie w sezonie letnim ( czerwiec – sierpień ) terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński przy ul. Po...
19
2017-05-22 14:59:00
Uwaga roboty budowlane!   W terminie od 22 maja do 26  maja teren placu zabaw w parku im. Ireny Kwinto zostanie zamknięty z powodu prowadzonych prac budowlanych.  Przepraszamy za utrudnienia.
19
2017-05-17 14:08:00
Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami budowlanymi przy rzece Łynie w ramach projektu „Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmiń...
19
2017-05-17 11:22:00
Dzisiaj przy Kąpielisku Miejskim Burmistrz Jacek Wiśniowski, grupa ekologiczna UTW, mieszkańcy miasta i pracownicy Urzędu Miejskiego zasadzili 700 dębów i lip. Ta inicjatywa pozwoliła nam nie tylko na in...
19
2017-05-15 08:41:00
W dniu 12.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówieniapublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowainfrastruktury oraz zagospodarowanie terenu w ramach pr...
19
2017-05-12 10:38:00
Już od kilku lat Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przyznaje nagrody w rankingu jednos...