MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzeniaZ życia miasta
19
2017-05-10 11:52:00
5 maja 2017 roku zostało podjętę Zarządzenie NR SE.0050.66.2017.MG w sprawie uchylenia Zarządzenia.    Treść Zarządzenia w załączniku.
19
2017-05-10 09:29:00
W ostatnim czasie końca doczekało kilka inwestycji, w tym parking na ulicy Olsztyńskiej, ulica Piękna oraz schody przy LDK.
19
2017-05-10 09:23:00
Uwaga utrudnienia w ruchu! GDDKiA informuje że w dniu 11 maja 2017 roku rozpocznie się remont ul.Bartoszyckiej na odcinku około 500m od wiaduktu do skrzyżowania z ulicą Warmińską. Planowo prace będą ...
19
2017-05-09 14:36:00
5 maja 2017 roku został wmurawany kamień węgielny pod budowę Amfiteatru. Obiekt zostanie wybudowany w ramach projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centr...
19
2017-05-05 12:02:00
W nawiązaniu do informacji, dotyczących wprowadzenia w Lidzbarku Warmińskim strefy płatnego parkowania, informuję, że w tej kwestii nie zapadły żadne wiążące decyzje. Pomysł wprowadzenia strefy powstał w ...
19
2017-05-04 08:04:00
W dniu 28.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla projektu: „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidz...
19
2017-04-28 14:18:00
Zakończyliśmy prace budowlane parkingu na ulicy Olsztyńskiej. Z parkingu będzie można korzystać już od jutra.
19
2017-04-28 14:07:00
Prośba o przedkładanie wniosków do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o uruchomienie prac komisji szacujących szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
19
2017-04-26 14:16:00
Drodzy Mieszkańcy, dzisiaj swoją działalność zaczyna strona internetowa www.info.lidzbarkw.eu oraz aplikacja mobilna InfoLidzbark. Strona internetowa i aplikacja mają na celu nie tylko informowanie o ws...
19
2017-04-25 11:41:00
W dniu 21.04.2017r. w BZP oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zostało zamieszczone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „I...