MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzeniaZ życia miasta
19
2018-05-16 12:15:00
Uwaga przedsiębiorco ! Jeżeli rejestrowałeś działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2012 r. w Ewidencji Działalności Gospodarczej burmistrza lub wójta i nie dokonywałeś po tej dacie zmian we wpisie w...
19
2018-04-19 11:22:00
21 kwietnia 2018r. na targowisku Miejskim przy ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim w godz. 900 – 1400 odbędzie się Pchli Targ. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą coś sprzedać, kupić, oddać, zamienić....
19
2018-04-05 10:21:00
W związku ze zbliżającym się czasem porządków wiosennych, Straż Miejska w Lidzbarku Warmińskim informuje, że na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmińs...
19
2018-04-05 10:19:00
Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię? Niespełna  połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez M...
19
2018-03-29 12:37:00
17 Lipca 2015 roku Burmistrz wydał Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych, skierowanego do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkal...
19
2018-03-26 10:11:00
Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się 13 kwietnia 2018 r. o godzinie 9:30 w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim  przy ul. Świętochowskiego 14 w sali konferencyjnej.
19
2018-03-23 14:08:00
19 marca 2018 r. na zamku biskupów warmińskich odbyła się wyjątkowa uroczystość odsłonięcia herbu LII Biskupa Warmińskiego, Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego...
19
2018-03-21 11:53:00
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego zaprasza do udziału w konkursie w ramach „Miejskiego Programu Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017-2020”. Udział w konkursie mogą brać właściciele nieruchomości znajdującyc...
19
2018-03-21 11:46:00
Gimnazjum Nr 2 w Lidzbarku Warmińskim otrzymało wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie 12 000 zł. Wkład własny zadania to kwota 3 000 zł. Razem do rozdysponowania 15 000 ...
19
2018-03-09 07:23:00
Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" uchwaliło zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju - szczegóły: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=strategia/strategia&cat_id=6     „Europejski Fundusz Ro...