MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzeniaZ życia miasta
19
2017-07-13 07:38:00
Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła akcję "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny" (6-8 październik), aktywizującą ośrodki turystycznie i wypoczynkowe w Polsce. Zgłosić może się każdy. Wysta...
19
2017-07-12 10:45:00
Uwaga, ulica Warszawska zostaje zamknięta dla ruchu kołowego z powodu rozpoczecia remontu tejże ulicy.
19
2017-06-22 11:27:00
OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO „Posadź z nami drzewa i krzewy” Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego wraz ze studentami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lidzbarku Warmińskim serdecznie zaprasz...
19
2017-06-22 10:27:00
BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 23 z równoczesnym oddan...
19
2017-06-12 16:33:00
Administracja Budynków Komunalnych w Lidzbarku Warmińskim wystawiła zapytanie ofertowe dotyczące remontu budynku mieszkalnego przy ulicy Leśnej 1. Więcej informacji pod adresem: http://www.abklw.pl/ogloszenia/060617_1/zapytanie_ofertowe.pdf lub na s...
19
2017-06-07 08:48:00
Na ulicy Nowej rozpoczął się zapowiedziany remont chodnika. W niedługim czasie na ulicy Kalinowskiego przy budynku nr 7 zostanie zmodernizowana droga i wybudowany mały parking.
19
2017-05-25 13:43:00
Od 5 czerwca na ulicy Nowej rozpoczną się prace remontowe. Zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika oraz obniżone zostaną krawężniki. Zakończenie prac jest planowane na 30 czerwca. Przepraszamy za ut...
19
2017-05-25 13:39:00
Przejścia dla pieszych przy ulicach Lipowej i Spółdzielców zostały doświetlone.
19
2017-05-25 13:38:00
Burmistrz Lidzbark Warmińskiego informuje, że w wyniku przeprowadzonych rozmów z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wykonanymi analizami i oględzinami nieruchomości wykreślono z wojew...
19
2017-05-22 15:56:00
Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zostało zamieszczone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Infrastruktura uzdro...