MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzeniaZ życia miasta
19
2018-03-26 10:11:00
Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się 13 kwietnia 2018 r. o godzinie 9:30 w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim  przy ul. Świętochowskiego 14 w sali konferencyjnej.
19
2018-03-23 14:08:00
19 marca 2018 r. na zamku biskupów warmińskich odbyła się wyjątkowa uroczystość odsłonięcia herbu LII Biskupa Warmińskiego, Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego...
19
2018-03-21 11:53:00
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego zaprasza do udziału w konkursie w ramach „Miejskiego Programu Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017-2020”. Udział w konkursie mogą brać właściciele nieruchomości znajdującyc...
19
2018-03-21 11:46:00
Gimnazjum Nr 2 w Lidzbarku Warmińskim otrzymało wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie 12 000 zł. Wkład własny zadania to kwota 3 000 zł. Razem do rozdysponowania 15 000 ...
19
2018-03-09 07:23:00
Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" uchwaliło zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju - szczegóły: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=strategia/strategia&cat_id=6     „Europejski Fundusz Ro...
19
2018-02-28 12:05:00
W ramach realizowanego programu Telopieka instalowane są „przyciski życia” w domach osób objętych wsparciem. Burmistrz Jacek Wisniowski przekazał pierwsze urządzenia podopiecznym programu. Wspólnie połączono...
19
2018-02-20 13:23:00
Przypominamy mikroprzedsiębiorcom o obowiązku przesłania pierwszego JPK_VAT do 26 lutego 2018 r. Szczegółowe informacje w załączniku.
19
2018-02-09 08:11:00
INFORMACJABurmistrz Lidzbarka Warmińskiego informuje, że do końca lutego 2018 roku roznoszone będą, przez pracowników Urzędu Miejskiego, podatkowe decyzje wymiarowe.
19
2018-02-02 10:14:00
17 stycznie Gmina Miejska podpisała dwie umowy na realizację programów społecznych. Pierwszy z nich to usługi opiekuńcze - Telepieka. Seniorzy objęci tym programem będa mogli szybko skontaktowac się z ...