MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzeniaZ życia miasta
19
2019-12-11 08:20:00
INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ STAWKI OPŁATY ZA POJEMNIK Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego  informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi...
19
2019-11-15 16:03:00
Komunikat firmy Budokop, wykonawcy remontu ulicy Dąbrowskiego.   Zakładamy, że od wtorku tj. od 19-22 listopada rozpoczniemy wycinkę drzew i wystąpią utrudnienia w ruchu.   Od 25-29 listopada planujemy zamkni...
19
2019-11-05 14:03:00
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH STREF PŁATNEGO PARKOWANIA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM   W dniach od 4 do 15 listopada 2019 roku prowadzone są konsultacje społeczne dot. utworzenia stref ...
19
2019-10-11 09:23:00
OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETWORK PRZY WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE serdecznie zaprasza do udziału w WARMIŃSKO – MAZURSKICH DNIACH MŚP organizowanych w ramach SME W...
19
2019-08-23 12:41:00
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński   Rozdział 1.Postanowienia ogólne.§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie...
19
2019-06-28 09:24:00

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko  Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim  

19
2019-05-28 08:04:00
Fundacja Ashoka Polska wraz z Fundacją Veolia Polska zapraszają do udziału w konkursie “NaprawiaMY z Veolią”, którego celem jest utworzenie miejsc, gdzie lokalne społeczności będą mogły naprawiać rzeczy i wymieniać się umiejętnościami. Nagrodą jest kilkumiesięczny cykl szkoleniowy dla innowatorów społecznych, a także grant na sfinansowanie kawiarenki naprawczej i jej działań.
 
19
2019-05-24 11:49:00
W ramach projektu "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński" w Szkole Podstawowej nr 1 został utworzony nowy oddział przedszkolny na 25 miejsc. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
19
2019-05-22 08:20:00

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

         OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

KIEROWNIKA REFERATU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

19
2019-05-10 08:49:00

Szanowni Państwo!

   Informujemy, że LGD „Warmiński Zakątek” ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od 27 maja do 10 czerwca 2019 roku na: