MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzeniaZ życia miasta
19
2020-10-06 12:45:00

Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków na konkursy grantowe

 

19
2020-08-28 09:56:00

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2020 r. ogłosiliśmy informacje o naborze wniosków na działania:  

19
2020-05-08 07:18:00
Pismo Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie otwarcia przedszkoli
19
2020-03-25 10:35:00

Ograniczone możliwości przebywania na świeżym powietrzu, mniej aktywności w ciągu dnia, brak zajęć sportowych, czy jeszcze więcej czasu spędzanego przed ekranami komputerów i tabletów niż dotychczas, alarmująco wydłużają siedzący tryb życia, a co za tym idzie mają negatywny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie, a zwłaszcza zdrowie najmłodszych. Chcemy temu zapobiec i wspólnie z Fundacją Veolia Polska już dziś rozpoczynamy aktywny ruch przedszkolaka w Lidzbarku Warmińskm.

19
2019-12-11 08:20:00
INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ STAWKI OPŁATY ZA POJEMNIK Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego  informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi...
19
2019-11-15 16:03:00
Komunikat firmy Budokop, wykonawcy remontu ulicy Dąbrowskiego.   Zakładamy, że od wtorku tj. od 19-22 listopada rozpoczniemy wycinkę drzew i wystąpią utrudnienia w ruchu.   Od 25-29 listopada planujemy zamkni...
19
2019-11-05 14:03:00
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH STREF PŁATNEGO PARKOWANIA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM   W dniach od 4 do 15 listopada 2019 roku prowadzone są konsultacje społeczne dot. utworzenia stref ...
19
2019-10-11 09:23:00
OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETWORK PRZY WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE serdecznie zaprasza do udziału w WARMIŃSKO – MAZURSKICH DNIACH MŚP organizowanych w ramach SME W...
19
2019-08-23 12:41:00
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński   Rozdział 1.Postanowienia ogólne.§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie...
19
2019-06-28 09:24:00

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko  Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim