MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzeniaZ życia miasta
19
2019-08-23 12:41:00
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński   Rozdział 1.Postanowienia ogólne.§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie...
19
2019-06-28 09:24:00

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko  Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim  

19
2019-05-28 08:04:00
Fundacja Ashoka Polska wraz z Fundacją Veolia Polska zapraszają do udziału w konkursie “NaprawiaMY z Veolią”, którego celem jest utworzenie miejsc, gdzie lokalne społeczności będą mogły naprawiać rzeczy i wymieniać się umiejętnościami. Nagrodą jest kilkumiesięczny cykl szkoleniowy dla innowatorów społecznych, a także grant na sfinansowanie kawiarenki naprawczej i jej działań.
 
19
2019-05-24 11:49:00
W ramach projektu "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński" w Szkole Podstawowej nr 1 został utworzony nowy oddział przedszkolny na 25 miejsc. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
19
2019-05-22 08:20:00

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

         OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

KIEROWNIKA REFERATU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

19
2019-05-10 08:49:00

Szanowni Państwo!

   Informujemy, że LGD „Warmiński Zakątek” ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od 27 maja do 10 czerwca 2019 roku na:

19
2019-04-04 11:09:00
Zgłoś się do Warmińskiej Szkoły Liderów Miast Ruszyła rekrutacja do czwartej edycji pionierskiego programu Szkoła Liderów Miast, który realizowany będzie w czterech warmińskich miastach (Ornecie, Lidzbarku ...
19
2019-03-18 10:16:00
Drodzy Mieszkańcy, w związku z opracowywaniem koncepcji zakresie mobilności i transportu publicznego. Chcielibyśmy abyście odpowiedzieli na kilka pytań w anonimowej ankiecie. Wypełnione ankiety mogą ...
19
2019-02-27 13:33:00
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cel...