MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzeniaZ prac Burmistrza
19
2017-03-07 11:17:00
Wykonawca robót - Firma Budowlana A. Mackiewicz & J. Sokołowski Spółka Jawna Termin realizacji przedmiotu umowy i przekazania terenu budowy - 31 października 2018 roku.   Galeria: https://www.facebook.com/umlidzbarkwarminski/posts/1165255223585404 ...
19
2017-03-06 11:18:00
W piątek drugiego marca w przedszkolu Kubuś oraz szkole podstawowej nr 3 odbyły się spotkania informacyjne dotyczące programu "Lidzbark Warmiński bez wad postawy". Cieszy coraz większe zaangażowanie rodzic...
19
2017-03-02 11:40:00
BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚCIĄ I WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI, POŁOŻONYCH W OBRĘBIE KŁĘBOWO...
19
2017-03-02 11:39:00
BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚCIĄ I WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI, POŁOŻONYCH W OBRĘBIE KŁĘBOWO...
19
2017-03-02 11:35:00
W dniu 1 marca 2017 roku Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Pan Jacek Wiśniowski podpisał umowę na realizację projektu "Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Ko...
19
2017-02-27 17:07:00
Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą podlegać promocji do klasy VII szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie...
19
2017-02-27 16:20:00
Miasto Lidzbark Warmiński na 3 miejscu w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2016 w kategorii Gminy Miejskie oraz na 5 miejscu w kategorii "Dyn...
19
2017-02-27 16:19:00
Podziękowania
19
2017-02-24 09:28:00
W dniu wczorajszym Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski podpisał kolejną umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Plano...