MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzeniaZ prac Burmistrza
19
2017-04-06 11:04:00
Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs na logo Programu "Lidzbark Warmiński bez wad postawy". Spośród 14 nadesłanych prac wybrano pracę wykonaną przez Natalię Piątek Project Ślub przy współpracy z Lilianą M...
19
2017-04-06 10:01:00
Lidzbark Warmiński wychodzi z inicjatywą do mieszkańców naszego miasta. Akcja "Koperta życia" skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych. Polega na umieszczeniu w specjalnie przy...
19
2017-04-05 10:19:00
W Lidzbarku Warmińskim trwają prace porządkowe. Przy ulicy Spółdzielców, tuż obok nowej wiaty śmietnikowej, rozpoczęto utwardzanie drogi dojazdowej oraz porządkowanie przyległego terenu. Również dzięki siłom...
19
2017-04-05 10:08:00
W tym roku Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzymało 48 milionów złotych na remonty dróg powiatowych i lokalnych. Dofinansowanie na modernizację dróg otrzymało 13 powiatów i 20 gmin, w tym Lidzbark Warmińsk...
19
2017-04-04 11:23:00
Gmina Miejska Lidzbark Warmiński otrzymała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Wiejskiej, Krzywej, Mazurskiej i Kościuszki. Prace budowlane zostaną wykonane w ramach Programu Ope...
19
2017-03-22 10:38:00
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski gościł w dniu wczorajszym młodzież z partnerskiej gminy Werlte (Niemcy), uczestników wymiany młodzieży realizowanej przez lidzbarskie Gimnazjum nr 2.  ...
19
2017-03-21 11:56:00
Na ulicy Kopernika prowadzone są roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni drogi na skarpie przy kamienicach (ul. Kopernika 21-29). Prace będą prowadzone w dwóch etapach, zakończenie pierwszego z nic...
19
2017-03-15 11:09:00
14 marca Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego spotkał się z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Podczas rozmów poruszano tematy dotyczące Zespołu Doradczego Seniorów, którego pierwsze spotkan...
19
2017-03-15 11:05:00
Na prośbę mieszkańców wykonano schody i chodnik łączący wejście do budynku z głównym ciągiem pieszym ul. Krzywej 4. Prace zostały wykonane w ramach robót interwencyjnych. Dzięki tej inwestycji zwiększono k...
19
2017-03-13 12:46:00
Przebudowa ulicy Krasickiego rozpoczęta. Sezon letnio-wiosenny zapowiada się niezwykle pracowicie pod kątem inwestycyjnym. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.