MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzeniaZ prac Burmistrza
19
2020-06-04 11:52:00

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Podinspektora  w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

19
2018-09-03 14:21:00
31 sierpnia Burmistrz Jacek Wiśniowski podpisał dwie umowy na nowe inwestycje w Lidzbarku Warmińskim. Pierwsza z nich dotyczy realizacji projektu "Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja ob...
19
2018-09-03 14:19:00
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Lidzbark Warmiński to duży obszar terenów inwestycyjnych na krańcu miasta, przy ul. Olsztyńskiej. Do tej pory sprzedanych zostało 11 działek o łącz...
19
2018-06-18 09:21:00
15 czerwca 2018 roku Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski podpisał umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, na budowę ronda przy ulicach Orła Białego i Wyszyńsk...
19
2018-06-18 09:20:00
16 czerwca 2018 r. Burmistrz Jacek Wiśniowski podpisał deklarację wystąpienia Lidzbarka Warmińskiego do Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, którą reprezentował Prezydent Federacji Pan Charles...
19
2018-05-28 14:46:00
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Burmistrz Jacek Wiśniowski otrzymał absolutorium. Również na tej sesji Burmistrz przekazał Komendzie Powiatowej Policji dwa rowery, dla patroli.
19
2018-04-24 14:35:00
Szanowni Przedsiębiorcy, dziękuję Państwu za trud pracy oraz zaangażowanie w prowadzenie firm w Lidzbarku Warmińskim. Mając na uwadze dobro rodzimych przedsiębiorstw jak również rozwój naszego miasta pr...
19
2018-03-01 08:28:00
W Lidzbarku Warmińskim poprzedni rok obfitował w wiele wydarzeń. Udało nam się wykonać bardzo duże inwestycje, takiej jak Bulwar nad Łyną. Rozpoczeliśmy pracę nad kolejnymi: zagospodarowaniem Suchej Fo...