MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

W mieście posadzono nowe drzewa

Dzisiaj przy Kąpielisku Miejskim Burmistrz Jacek Wiśniowski, grupa ekologiczna UTW, mieszkańcy miasta i pracownicy Urzędu Miejskiego zasadzili 700 dębów i lip. Ta inicjatywa pozwoliła nam nie tylko na integrację społeczną różnych grup Lidzbarczan, ale i na podniesienie estetyki otoczenia.
powrót