MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Uwaga, ostatnie chwile na uzupełnienie wpisu w CEIDG

Uwaga przedsiębiorco !


Jeżeli rejestrowałeś działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2012 r. w Ewidencji Działalności Gospodarczej burmistrza lub wójta i nie dokonywałeś po tej dacie zmian we wpisie w Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, sprawdź swój wpis pod adresem www.firma.gov.pl, lub zadzwoń do Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim nr tel. 89 767 85 22 aby ustalić, czy Twój wpis jest uzupełniony o numer PESEL.


Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

powrót