MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ prac Burmistrza

Rada Miejska Przyznała absolutorium Burmistrzowi

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Burmistrz Jacek Wiśniowski otrzymał absolutorium. Również na tej sesji Burmistrz przekazał Komendzie Powiatowej Policji dwa rowery, dla patroli.
powrót