MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Pozytywna ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim jak co roku przesłał ocenę jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Lidzbark Warmiński.
Na podstawie przeprowadzonych analiz woda otrzymała pozytywna ocenę.
powrót