MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ prac Burmistrza

Podsumowanie pracy Urzędu Miejskiego oraz Rady Miejskiej w 2017 r.

W Lidzbarku Warmińskim poprzedni rok obfitował w wiele wydarzeń. Udało nam się wykonać bardzo duże inwestycje, takiej jak Bulwar nad Łyną. Rozpoczeliśmy pracę nad kolejnymi: zagospodarowaniem Suchej Fosy, rewitalizacją Dworca Kolejowego, utworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej i wiele innych. Na każdą z inwestycji udało nam się pozyskać środki finansowe z różnych programów. Staramy się także poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców oraz proponować różne programy społeczne.

W załączniku zamieszczamy prezentację podsumuwującą poprzedni rok.
powrót