MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzenia
AAAZ prac Burmistrza

Podpisano umowę o rewitalizację Dworca PKP

16 maja Burmistrz Jacek Wiśniowski podpisał umowę a firmą Urban Architect Dorota Szymaniak-Urban na wykonanie Programu prac konserwatorskich Dworca PKP, inwentaryzacji stanu istniejącego oraz opracowania projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji dworca PKP w Lidzbarku Warmińskim.
powrót