MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Pierwsze "przyciski życia" już rozdane

W ramach realizowanego programu Telopieka instalowane są „przyciski życia”
w domach osób objętych wsparciem. Burmistrz Jacek Wisniowski przekazał pierwsze urządzenia podopiecznym programu. Wspólnie połączono się próbnie z Centrum Pomocy, procedura przebiegła pomyślnie.
Gmina Miejska otrzymała dotację z Samorządu Województwa na realizację programu
w kwocie 7.410,00 zł. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 14.820,00 zł. Programem zostało objętych 20 osób.
powrót