MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Opady ciężkiego śniegu


Zagrażające nagłe opady śniegu !Szanowni Państwo, uczulamy na odśnieżanie dachów płaskich. Przez najbliższe dni będą mogły utrzymywać się duże opady mokrego i ciężkiego śniegu.Przypominamy także o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do posesji.

 

 Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. To na właściciela posesji przylegającej bezpośrednio do chodników przepisy nakładają obowiązek jego uporządkowania. Pamiętajmy, że śniegu nie wolno nam zgarniać na jezdnię, ponieważ taki stan może przyczynić się do niebezpiecznych zdarzeń na drodze i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób.

Bulwar nad Łyną w zimowej szacie

powrót