MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Okresowe zmiany w poziomie lustra wody rzeki Łyny.

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami budowlanymi przy rzece Łynie w ramach projektu „Zagospodarowanie brzegów rzeki Łyny od mostu na ul. Olsztyńskiej do mostu na ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim” następowało będzie okresowe obniżanie poziomu lustra wody rzeki Łyny. Cykliczne obniżanie poziomu następowało będzie w okresie do końca czerwca 2017 roku, a okresy obniżania będą się kształtowały w systemie tygodniowym: jeden tydzień obniżenia, jeden tydzień naturalnego stanu wody.
powrót