MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ prac Burmistrza

Odpowiedź z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu.

W związku z podjętymi przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego działaniami dotyczącymi zanieczyszczenia rzeki Łyny przez Polmlek przedstawiamy odpowiedź z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu.
powrót