MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Obowiązek meldunkowy

Przypominamy mieszkańcom Lidzbarka Warmińskiego o obowiązku meldunkowym. Każda osoba przybywająca do naszego miasta na dłużej niż 3 miesiące zobowiązana jest zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, podając swoje nowe miejsce zamieszkania.


Mimo wielu prób zniesienia obowiązku meldunkowego, obowiązująca od 1 stycznia 2018 r ustawa o ewidencji ludności  narzuca na nas obowiązek :


- zameldowania się na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące,


- wymeldowania się z pobytu stałego lub czasowego oraz


- zgłoszenia wyjazdu za granicę na pobyt czasowy trwający ponad 6 miesięcy oraz powrotu z zagranicy.


W związku z tym każdą zmianę miejsca nowego pobytu trwającego ponad


3 miesiące należy zgłosić w  biurze meldunkowym. Jest to czynność meatrialno-techniczna i nie podlega żadnym opłatom. Nie ma też obowiązku wymiany dowodu osobistego w związku ze zmianą adresu.


Przypominamy także, że cudzoziemcy podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Obywatele krajów  Unii Europejskiej wykonują obowiązek meldunkowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich, natomiast  cudzoziemcy z pozostałych krajów m.in. Ukrainy, Rosji  obowiązani  są zgłosić swój pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  najpóźniej  czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do danego miejsca, jeżeli okres pobytu jest dłuższy niż  30 dni.


Żołnierze w czynnej służbie wojskowej przebywający na terenie miasta i zajmujący kwatery internatowe zwolnieni są z obowiązku zgłoszenia swojego pobytu czasowego w Urzędzie. Obowiązku meldunkowego dokonują u dowódcy jednostki lub komendanta obiektu.


Więcej informacji dotyczących procedur meldunkowych oraz druków meldunkowych znajdziecie Państwo na stronie BIP Lidzbark Warmiński.

powrót