MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ prac Burmistrza

Nowe umowy na inwestycje

30.10.2017 roku Burmistrz Jacek Wiśniowski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "DOMEX" Jan Fydrych na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja kompleksu trzech budynków szkolnych przy ulicy Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim" oraz umowę z Przedsiębiorstwem Transportowo-Sprzętowym Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak na wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie boiska wielofunkcyjnego przy szkole Nr 1 przy ulicy Szkolnej w Lidzbarku Warmińskim.
powrót