MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ prac Burmistrza

Nowe inwestycje w Lidzbarku Warmińskim

31 sierpnia Burmistrz Jacek Wiśniowski podpisał dwie umowy na nowe inwestycje w Lidzbarku Warmińskim. Pierwsza z nich dotyczy realizacji projektu "Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 186 617,31 zł.

Druga dotyczy wykonania bieżni sportowej tartanowej oraz skoczni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim. Bieżna będzie miała 80mb i jej nawierzchnia będzie wykonana z poliuretanu na bazie granulatu gumowego. Koszt przedsięwzięcia wynosi 98 105, 42 zł.
powrót