MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lidzbarka Warmińskiego do roku 2030

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lidzbarka Warmińskiego do roku 2030”, zwracamy się do Państwa z prośbą o  wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu wraz z jego załącznikami („Diagnozą społeczno-gospodarczą Lidzbarka Warmińskiego” oraz „Planem rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrowiskowego Lidzbark Warmiński”).


Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentów wyłącznie na „Formularzu konsultacyjnym do projektu „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lidzbarka Warmińskiego do roku 2030” w terminie do 16.03.2021 r. w formie:  1. drogą elektroniczną na adres: tarkowian@lidzbarkw.pl(w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);

  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta, ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński (z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lidzbarka Warmińskiego do roku 2030”).

  3. drogą elektroniczną poprzez Skrzynkę Podawczą na E-PUAP - /2809011/skrytka (w tytule należy wpisać: konsultacje społeczne).


Pod poniższym linkiem można pobrać w wersji elektronicznej projekt „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lidzbarka Warmińskiego do roku 2030” wraz załącznikami oraz obejrzeć materiał wideo z konsultacji on-line.


 


http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=170237

powrót