MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCI
Wszystkie wydarzenia
AAAZ prac Burmistrza

Kolejna działka sprzedana.

20 grudnia 2017 r. Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski podpisał umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Szwoleżerów oznaczonej w obrębie 6 numerem ewidencyjnym 9/31 o powierzchni 7296 m2. Firma SOVIT Przedsiębiorstwo Handlowe Jarosław Buczkowski - nabywca działki został wyłoniony w drodze przetargu.
Prawo użytkowania wieczystego do działki zostało sprzedane za kwotę 1.279.200,00 złotych brutto.
powrót