MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ prac Burmistrza

Kolejna działka sprzedana.

20 grudnia 2017 r. Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski podpisał umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Szwoleżerów oznaczonej w obrębie 6 numerem ewidencyjnym 9/31 o powierzchni 7296 m2. Firma SOVIT Przedsiębiorstwo Handlowe Jarosław Buczkowski - nabywca działki został wyłoniony w drodze przetargu.
Prawo użytkowania wieczystego do działki zostało sprzedane za kwotę 1.279.200,00 złotych brutto.
powrót