MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Już można składać wnioski o dofinansowanie wymiany pieców.

Od 5 listopada do 10 grudnia 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z kotła opalanego węglem na:  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub

  • zakup i montaż pieca gazowego (oraz opłata przyłączeniowa, instalacja wewnętrzna)

  • zakup i montaż urządzenia grzewczego opartego na odnawialnych źródłach energii tj. kocioł na biomasę – pellet lub inne paliwo roślinne, pompa ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne

  • zakup i montaż ogrzewania elektrycznego


 


Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.


Warunkiem uzyskania dofinansowania jest likwidacja dotychczas istniejącego pieca węglowego, pieców kaflowych (z wyjątkiem tych stanowiących wartość zabytkową) oraz kominków z płaszczem wodnym.


Wysokość dotacji wynosi 3000,00 zł dla osób fizycznych i 6000,00 zł dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.


Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim oraz ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Poradnik interesanta - Ochrona środowiska i przyrody.


 


 

powrót