MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik

INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ STAWKI OPŁATY ZA POJEMNIK


Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego  informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
w Lidzbarku Warmińskim Nr XIV/99/2019 z dnia 11 września 2019 r.  uległa zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik.   


W związku z powyższym od dnia 1 listopada 2019 roku obowiązują następujące stawki opłat za odpady komunalne: 


 Nieruchomość zamieszkała:
  • 17  zł/mieszkańca/miesiąc – jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny
  • 34 zł/mieszkańca/miesiąc - jeżeli właściciel nieruchomości nie wykonuje obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Nieruchomość niezamieszkała:


Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są gromadzone i odbierane w sposób selektywny, ustala się następujące stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:


a) 9,84 złotych za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 110 l;


b) 21,47 złotych za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l;


c) 29,53 złotych za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 330 l;


d) 98,42 złotych za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1 100 l;


e) 447,35 złotych za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 5000 l;


f) 626,29 złotych za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 7000 l;


g) 5,37 złotych za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 60 l;


h) 10,74 złotych za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 120 l;

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, nie wypełniających obowiązku selektywnego zbierania odpadów, ustala się następujące podwyższone stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:


a) 19,68 złotych za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 110 l;


b) 42,95 złotych za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 l;


c) 59,05 złotych za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 330 l;


d) 196,85 złotych za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1 100 l;


e) 894,75 złotych za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 5000 l;


f) 1 252,65 złotych za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 7000 l;


g) 10,74 złotych za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 60 l;


h) 21,47 złotych za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 120 l;


W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.Jednocześnie przypominam, że od 1 listopada 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim lub na konto :


Gmina Miejska w Lidzbarku Warmińskim


Bank Millennium S. A.  o/Lidzbark Warmiński


61 1160 2202 0000 0003 8900 0843


 


 

powrót