MIASTO SPRZEDAJERODZINA 500 PLUSePŁATNOŚCIFundusze EuropejskieKarta Seniora
Wszystkie wydarzenia
AAAZ życia miasta

Dwa projekty MOPS otrzymnały dofinansowanie.

17 stycznie Gmina Miejska podpisała dwie umowy na realizację programów społecznych. Pierwszy z nich to usługi opiekuńcze - Telepieka. Seniorzy objęci tym programem będa mogli szybko skontaktowac się z opiekunem w razie sytuacji zagrożenia życia lub innych problemów. Całkowity koszt programu wynosi 14 820 zł,a kwota dofinansowanie wynosi 7 410 zł. Drugi program skupia się na rodzinie, "W rodzinie moc i siła" ma za zadanie pomagac rodzinom borykającymi się z trudnościami wychowawczo-opiekuńczymi, samotnym rodzicielstwem, przemoca w rodzinie, uzależnieniemi i bezrobociem. Aktualnie w programie uczestniczy 36 osób. Dotacja przeznaczona wynosi 330 592,50 zł. Obydwa programu są realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
powrót